måndag 21 mars 2016

PÅ GÅNG -TULOSSA

Det är mycket som händer hos oss just nu. Mycket intressant program på kommande och mycket planerande. 
Här är lite av det som är på kommande på svenska :)


onsdag 16 mars 2016

FÖRELÄSNING, LIFEHACKING FÖR UNGA

Var och en av oss har säkert någon gång lagt upp olika mål eller löften i våra liv.  Tiden går och våra målsättningar rinner ner i sanden. Varför? Vi blir besvikna när vi misslyckas med våra mål. Kanske vi betraktar oss som usla eller totalt misslyckade. Vi försöker kanske hitta olika förklaringar till varför vi misslyckats igen en gång. Det kan vara svårt att vara optimistisk efter ett misslyckande. Oscar Damèn berättar att vi inte ska känna oss misslyckade eftersom endast 8% av tillexempel alla amerikaner lyckas hålla sina nyårslöften.

Under föreläsningen, Lifehacking för unga  ger Oscar Damèn oss enkla verktyg om hur vi kan uppnå våra mål och hur vi kan bli mera optmistiska. Vi får konkreta exempel på hur vi skall fungera i olika situationer för att lyckas.

Publiken lyssnar intensivt och får även aktivt delta under föreläsningen eftersom vi får som uppgift att välja ett mål vi vill ha verktyg för under föreläsningens gång. Genom små uppgifter och diskussioner med ett par får vi små verktyg för att uppnå vårt mål vi valt.

Jag tror att varje åhörare kände igen sig i ämnet på något sätt och hade därför enkelt att relatera till sin egen vardag. Alla verkar nöjda med föreläsningen och en del av ungdomarna stannar även kvar efter föreläsningen för att diskutera och ge feedback.
Föreläsningen avslutas med meningen: En resa på 1000km börjar med ett enda steg.


Om du vill veta mer om Lifehacking besök Oscar Damèns hemsida!

Föreläsningen ordnades av FinFami Österbotten, SFV Bildning, SÖAF, Vasanejdens föreningar och Folkhälsan.