torsdag 23 november 2017

Temadagar vid Korsholms högstadium

Projektet Mera Tillsammans ordnade temadagar i Korsholms högstadium 13-14.11. Till vår hjälp hade vi med några socionomstuderande från Novia som höll varsin workshop om stress. 

Temadagarna inleddes med en introtimme på måndagen 13.11 för alla åttondeklassister. Temat var psykisk hälsa och ohälsa. Efter introtimmen fortsatte vi med workshoppar inom två olika teman- stress och självkänsla.


Workshop Självkänsla


Projektet Mera Tillsammans


Projektet Mera Tillsammans hade en workshop med temat självkänsla. I början presenterade vi oss alla med känslokort, och alla fick välja ett kort utifrån ”hur det känns i livet just nu”. 

Under workshopen pratade vi om vad självkänsla är och vad som är fördelarna med en god självkänsla. Vad som kännetecknar en god respektive en dålig självkänsla, samt vad som kan påverka självkänslan positivt respektive negativt. Vi delade även ut tips för en bättre självkänsla, samt info om var man kan få hjälp, stöd och information.

Under workshopen målade eleverna sin självkänsla på ett papper (med motsatt hand för att minska prestationskraven). I slutet av timmen fick eleverna till uppgift att skriva ner 5 saker som de tycker att är bra med sig själva. Det kunde vara egenskaper eller färdigheter (t.ex. jag är omtänksam, jag är bra på att laga mat). Detta är en övning som alla kan göra för att ta en stund till att uppskatta och peppa sig själv!

Känslokort

Teckningar självkänsla

Teckningar självkänsla


Workshop Stress

Novia socionomstuderande 13.11


Hej!

Vi är fyra kvinnor vid namnen Carolina, Nicolina, Ida och Julia och vi är andra årets socionomstuderande på Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Vi fick äran att ordna en workshop för åttonde-klassister i Korsholm högstadium i samarbete med FinFami och vårt tema var stress. 

De flesta av oss känner stress nu som då och speciellt för elever och studerande är det nästan vardag, därför är det viktigt att prata om det. Det är också bra att ha förmågan att kunna slappna av. Vi började vår workshop med att först reda ut tillsammans med eleverna vad stress är och varför den uppstår. Stress kan vara positivt eller negativt, kortvarigt eller långvarigt och symptomen är olika beroende på individ. Eleverna hade inte pratat så mycket om stress tidigare, därför var tillfället uppskattat både av elever och lärare.

Vi hade förberett en teoretisk del, men också en “tankenöt” i vilken eleverna fick arbeta i grupper och diskutera två stycken frågor och skriva ner funderingarna på papperet. Frågorna var följande: “StressVad är det som gör att ni blir stressade?” och “Stressymptom – hur känns det i kroppen när man blir/är stressad?”.

Vi diskuterade också hur man gör för att undvika stress och vad som är bra att tänka på när man är stressad. Vi hade gjort en sammanfattning på papper med tips om hur eleverna kan hantera stress i skolan och hemma som vi delade ut. Där stod bland annat att man kan göra egna anteckningar, skriva ner sina känslor och använda andra ord för stress (bråttom-sjuka, press, oro, nervositet m.m.) för att inte känna stress av själva ordet. 

Ett annat exempel var avslappningsövningar, vilket vi också gjorde med klasserna som avslutning. Eleverna fick ha en lugn stund på dagen under våra workshopar med släckta lampor och ett ljudklipp där en kvinna ledde övningen. Eleverna bads att reflektera över sina tankar, fokusera på andningen, “bara vara” och bestämma en avsikt med resten av dagen eller en egenskap hos sig själva som de ville lyfta fram. De flesta tog vara på tillfället och såg nog så lugna ut när de lämnade klassrummet, vilket var ett av våra mål!

Vi vill tacka FinFami för att de gav oss tillfället att öva på att leda en grupp och litade på vår förmåga att själva klara av de olika situationerna som uppstod i de klasser vi höll vår workshop för. Tack även för god handledning och feedback!

 

Workshop Stress

Novia socionomstuderande 14.11

Idag hade vi vår temadag, vi besökte Korsholm högstadium och hade en 45 min workshop åt fyra olika klasser om stress och utbrändhet. Det var intressant att se hur olika grupper fungerade och hur flexibla vi kunde vara för att anpassa workshopen efter gruppen. Vi skulle gärna ha liknande workshops igen med samma målgrupp. Vissa var mer insatta i ämnet och vissa mindre, det var väldigt intressant att ser och höra deras tankar kring det. Det var kul att vi fick möjligheten att hålla denna workshop, det var både lärorikt och spännande.

Matilda Lönnvik, Sofia Naydenov, Malin Koskela, Adna Cavcic, Julia Södergård/Caroline Sand
projektarbetare Mera Tillsammans

Teemapäivät Merenkurkun koululla


Projekti Yhdessä Enemmän oli 6-7.11 pitämässä teemapäivää Merenkurkun koululla.

Teemapäivä oli suunnattu 8 luokkalaisille ja teemana oli oman mielenterveyden vahvistaminen. Päivien aikana nuoret saivat kiertää neljä eri työpajaa eri teemoilla. Ryhmät oli jaettu niin, että maanantaina neljä luokkaa kiersivät, ja seuraavana päivänä loput kolme luokkaa. Teemapäivä suoritettiin yhdessä VAMKin toisen vuoden sosionomi opiskelijoitten kanssa. Teemat maanantaina oli rentoutuminen, tunnepuu, tunnemaalaus sekä arvot ja päivittäiset valinnat. Tiistaina teemat olivat rentoutuminen, SOME, mielenterveydenkäsi sekä tunteet.

Aamutunnilla pidettiin yhteinen introtunti, missä nuoret saivat luokittain miettiä mitä haasteita löytyy nuorten elämässä, mitä tunteita ne herättävät ja miten niitä pystyy ratkaisemaan. Keskustelut menivät hyvin, ja nuoret myös esittelivät lopputunnista mitä ryhmä oli keskustelleet. Nuoret nostivat hyvin eri haasteita esille ja löysivät myös ratkaisuja niihin.RENTOUTUMINEN 6.11

Moikka!

Me Vaasan ammattikorkeakoulun toisen vuoden sosionomiopiskelijat oltiin pitämässä teille maanantaina 6.11. teemapäivää liittyen mielenterveyteen. Meidän aiheena oli uni ja rentoutuminen. Haluttiin muistuttaa teitä unen tärkeydestä ja tuoda teille mahdollisuus rentoutua ja hengähtää hetken koulupäivän aikana. Toivottavasti saitte tunnista jotakin irti😊!

Juteltuamme luokkien kanssa kävi ilmi, että tosi monella on tapana käyttää puhelinta vielä juuri ennen nukahtamista. Tunnilla heitettiin ilmoille haaste, että jokainen kokeilisi kahden viikon ajan lopettaa puhelimen käytön kello 22 mennessä. Haluaisimmekin nyt haastaa myös muun koulun mukaan testaamaan, olisiko tällä positiivista vaikutusta unen laatuun ja seuraavan päivän jaksamiseen! (Kannattaa huomioida myös, että somessa on aamulla enemmän uutta sisältöä, jos illan ja yönkin päivitykset ovat vielä näkemättä😉!)

Pyysimme teitä tunnilla kertomaan, montako tuntia yössä keskimäärin nukutte. Laskimme näistä arvoista päivän kaikkien kasiluokkien (8D, 8E, 8F, 8G) keskiarvon, joka tuli olemaan noin 7h 12min. Nuori tarvitsee unta noin 8-9 tuntia yössä, joten vielä olisi petrattavaa!

Kiitos kaikille!

– Jutta, Samuli, Jasmin, Riikka ja LottaARVOT JA PÄIVITTÄISET VALINNAT 6.11

6.11.17 Merenkurkun koulun 8-luokkalaiset osallistuivat mielenterveyden teemapäivään erilaisten työpajojen parissa. Tässä on oppilaiden kirjoittamia arjen valintoja millä he voivat parantaa mielen hyvinvointia.TUNNEMAALAUS 6.11
Työpajamme tehtävänä oli keksiä valmiille negatiiviselle tunteelle positiivinen vastatunne ja maalata, piirtää tai kirjoittaa molempiin tunteisiin liittyviä tuntemuksia, hajuja ja makuja. Tämän jälkeen jokainen ryhmä sai kertoa luomuksistaan koko luokalle.

Vaikka oppilaat eivät nähneet toistensa töitä, tuli maalauksista silti hämmentävän samankaltaisia.  Ryhmien kertomukset maalauksistaan olivat myös samanlaisia. Kaikki kuvailivat samoilla sanoilla tiettyä tunnetta.

Oli myös hauska havainnoida, että tietyissä tunteissa oppilaat olivat piirtäneet enemmän, kun taas toisissa käytettiin enemmän abstrakteja kuvioita ja värejä.

Kaikki osallistuivat tehtävään hyvin ja saimme paljon hyviä keskusteluja aikaan oppilaiden kanssa.TUNNEPUU 6.11

Osallistuimme teemapäivään pitämällä työpajan, jossa käsittelimme mielenterveyttä sekä tunteita tunnepuuharjoituksen avulla. Päivä avattiin intro-tunnilla Fanny talolla, jonka avulla nuoria kahdeksasluokkalaisia heräteltiin päivän aiheisiin.

Pitämämme työpajan ideana oli saada nuori tiedostamaan omia tunteitaan, sekä niitä herättäviä tekijöitä. Pohdimme myös yhdessä asioita, jotka voimaannuttavat nuoria negatiivisten tunteiden keskellä. Tämä toteutettiin askartelun keinoja hyödyntäen. Nuoret saivat itse osallistua aktiivisesti kirjoittamalla ylös tunteitaan puun lehtiin ja rakentamalla niistä värikkään lehdistön paljaaseen runkoon.

Oli ilahduttavaa huomata kuinka laaja tunteiden kirjo puiden oksille muodostui. Nuoret uskaltautuivat jakamaan niin negatiiviset kuin positiivisetkin tunteensa. Oli mielenkiintoista huomata kuinka suuri ero päällisin puolin toisiaan muistuttavilla tunteilla nuorten mielissä oli.

Lähes kaikki puut muistuttivat yllättävän paljon toisiaan, mikä kertoo siitä, että nuoret kamppailevat yhteisten ongelmien kanssa.

Tässä kahdeksasluokkalaisten tuotoksia nimettöminä:
    

TUNTEIDEN WORKSHOP 7.11.2017

Tunteet ovat osa meidän kaikkien jokapäiväistä elämää. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja tunteita. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja kaikkien tunteiden käsittely on yhtä tärkeää. Jos tunteita jättää käsittelemättä, niin ne kasaantuvat mikä saattaa osaltaan aiheuttaa ongelmia.

Workshopissa kävimme läpi erilaisten tunteiden kirjoa. Pohdimme muun muassa, minkälaisia tunteita 8-luokkalaiset olivat kuluneen viikon aikana kokeneet ja tunteita oli monenlaisia. Aluksi tunteista puhuminen tuntui hieman jäyheältä, mutta loppua kohden keskustelu parani. Lisäksi tutustuimme erilaisiin ilmeisiin ja koitimme niiden perusteella miettiä mitä tunteita kuvissa olevien henkilöiden ilmeisiin voisi liittyä. Lopuksi olimme vielä rakentaneet oppilaille tapausesimerkkejä erilaisista tilanteista ja koitimme näin saada vielä entistä enemmän tunteita esille ja tässä kyllä onnistuimme hyvin! J Konkreettisten esimerkkien kautta oppilaat uskalsivat ja osasivat miettiä omia tunteitaan vieläkin paremmin.

T. Anni, Anni, Jukka, Ria & Roosa        

                                                          Kuvalähde: Mielenterveysseura

SOME 7.11

Pidimme toimintatuokioita somesta, siellä käyttäytymisestä sekä nettikiusaamisesta. Kiitämme siitä, että kaikki ryhmät osallistuivat omalla tavallaan tehtäviimme! Toivomme, että jokaiselle tuli edes jonkinlaisia ajatuksia somen ja netin käytöstä päivän aikana.Teimme jokaiselle ryhmälle kiusaamiskyselyn: kysyimme, onko teitä kiusattu. Vastaukset annettiin nimettöminä, ja ne myös jäävät nimettömiksi. Kun laskimme kaikkien ryhmien vastaukset yhteen, tuli ilmi, että kiusaamista on kokenut 57 prosenttia kaikista vastaajista. Se on yli puolet. Yllätyitkö? Moni yllättyi. Kiusaamista ei välttämättä aina näe päälle päin, etenkin kun se keskittyy nykyään nettiin. Kannattaakin aina miettiä, onko ikävien kommenttien sanominen välttämättä tarpeen.

Monia myös kiinnosti pelaaminen jopa ammattitasolla. Se on hieno tavoite. Kannattaakin muistaa, että ammattilaiselta ei siedetä epäasiallista käytöstä muita pelaajia kohtaan, vaan muiden kunnioittamista vaaditaan aivan kuten muissakin urheilulajeissa.

Keskustelua syntyi etenkin siitä, onko puhelinta parempi käyttää tunnilla vai ei. Monien mielestä luokassa on rauhallisempaa, kun puhelimia käytetään työhäirinnän sijaan. On totta, että tällöin kuiskintaa ja pulisemista ei synny yhtä helposti. Onko se kuitenkaan oppimisen kannalta paras ratkaisu? Opettajat varmasti toivovat, että luokassa osallistutaankin aktiivisesti oppituntiin, kunhan keskustellaan aiheesta. On myös hyvä miettiä miltä itsestä tuntuu jonkun keskittyessä puhelimen näpräämiseen silloin, kun sinulla on jotain kerrottavaa.

Enemmistö oli oppinut uusia kieliä sekä saanut uusia kavereita somen kautta. Se on hieno asia! Netistä on paljon hyötyä, kunhan sitä oppii käyttämään oikein. Kaikkea ei kannata uskoa, eikä kaikkea välttämättä aina tarvitse sanoa - paitsi silloin, kun on jotain hyvää sanottavaa.

Talvisin terveisin some-tiimiMielenterveys – teemapäivä: Rentoutuminen ja oma-aika 7.11

Teemapäivänä pidimme oman tuntimme rentoutumisen ja oman-ajan merkityksestä. Aloitimme tunnin pyytämällä oppilaita kirjoittamaan paperille miltä heistä sillä hetkellä tuntui: jännittikö heitä, olivatko he väsyneitä tai iloisia… Seuraavaksi pääsimmekin hieman purkamaan energiaa: jaoimme ryhmän kolmeen osaan, joista 1. yritti välittää jonkin tietyn sanan ryhmälle 3. Esteenä toimi 2. ryhmä, jonka tehtävänä oli meluta niin paljon, ettei 3. ryhmä kuulisi heille tarkoitettua sanaa. Harjoituksen tarkoituksena oli herättää oppilaat huomaaman, että usein koulu, harrastukset ja kaikki muu kiireisessä arjessa on kuin kovaa melua, jonka läpi emme huomaa, kuinka keho ja mieli yrittävät käskeä meitä hidastamaan tahtia ja rentoutumaan välillä.

Jatkoimme seuraavaan tehtävään, jonka aika keskustelimme nuorten kanssa rentoutumisista ja siitä, mitä se tarkoittaa itselle ja muille. Esitimme nuorille kysymyksiä ja kerroimme hieman faktoja rentoutumisesta:

Rentoutumisen faktoja

·         Tutkimuksen mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu auttaa rentoutumaan

·         Lapset ja nuoret kohtaavat stressiä entistä enemmän

·         Unen ja levon laatu paranee, syvenee ja pitenee

·         Hiljentyminen ja rauhoittuminen auttavat havainnoimaan itseä ja kuulemaan omia tunteita ja ajatuksia.

Yhteisen keskustelun jälkeen esittelimme nuorille Oiva-sovelluksen (www.oivamieli.fi), jonka voi ladata myös kännykkään tai tabletille. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan läsnä, tunnistamaan itselle tärkeitä ajatuksia ja käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunteita. Oivan harjoitukset ovat sekä toiminnallisia että pohdittavia, ja niitä voi tehdä joko lukemalla tai kuuntelemalla. Saadakseen parhaan hyödyn irti harjoituksista, kannattaa niitä tehdä säännöllisesti (päivittäin). Lopuksi rentouduimme Oivan harjoituksen avulla (Tunteva keho: Pitkä harjoitus). Kymmenen minuutin pituisen harjoituksen aikana nuoret saivat loikoilla itselleen mukavassa asennossa ja rentouttaa vähä kerrallaan koko kroppansa ja mielensä.

Ennen tunnin päättämistä pyysimme oppilaita vielä kirjoittamaan uudestaan lapulle ylös, minkälainen fiilis heillä oli nyt: rentoutunut, positiivinen… Teimme tunnelapuista vielä ennen ja jälkeen kuvat.


Meidän fiilikset päivästä:
Yhden ryhmän jäsenen mielestä aamu alkoi jännittyneessä tunnelmassa. Ilma oli kylmä ja kostea, sekä tuuli ulvoi tyhjillä kaduilla. Uusi tilanne ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen mietitytti. Päivän kuluessa jännitys laukesi ja huomasin, kuinka mukava nuorten kanssa on tehdä töitä. Päivästä jäi positiivinen fiilis.


                                                     Kuvalähde: Mielenterveysseura

MIELENTERVEYDEN KÄSI 7.11

Teimme oppilaiden kanssa ohjeita ja vinkkejä, miten voi ylläpitää hyvää mielenterveyttä. Mielenterveydenkädestä käsittelimme ihmissuhteita ja tunteita, liikuntaa ja yhdessä liikkumista, ravintoa, ruokailua ja harrastuksia. 

Tällaisia ohjeita kasiluokkalaisilta tuli. Harrastukset ja luovuus                                    

-voi toteuttaa itseään                                         

-oppii uusia taitoja                                                     

-saa uusia ystäviä Ravinto ja ruokailu 

-Herkuttelua kohtuudella 

-Et tarvitse diettiä tämän ikäisenä, sinun kroppa on hyvä tuollaisena 

-Syöminen auttaa jaksamiseen ja hyvinvointiin 

-Ota välipalaa mukaan tarvittaessa Ihmissuhteet ja tunteet 

-Kunnioita toisen tunteita 

-Muista puhua asioista ja kuunnella toista 

-Kavereiden kanssa oleminen Liikunta ja yhdessä liikkuminen 

-Kokeile uusia lajeja 

-Liiku itsesi takia 

-Liikunta on fyysisesti sekä psyykkisesti tärkeää Fiilikset päivästä 
Meille sosionomi opiskelijoille jäi paljon eväitä käteen päivästä. Opimme erilaisten ohjaamisesta. Oli kiva tutustua kouluun ja työskennellä yhdessä oppilaiden kanssa.  

onsdag 22 november 2017

Presentation av projektarbetare/ "Uusi" työntekijä esittäytyy


Hejsan! (Suomenkielinen teksti alempana)
Då var det min tur att presentera mig också här på bloggen, bättre sent än aldrig. Riktigt ny är jag ändå inte, eftersom jag har jobbat inom projektet sedan början av september. Jag heter Caroline Sand och är ny projektarbetare på projektet Mera Tillsammans! 
Till utbildningen är jag socionom, på slutrakan med studierna. Jag är väldigt glad över att få chansen att jobba med ett sådant här projekt, eftersom jag är intresserad av ämnet psykisk (o)hälsa och vet att det finns ett behov av ett projekt som Mera Tillsammans!
Jag vill stöda personer som mår dåligt, eller har någon anhörig som mår dåligt. Jag vill också ge ungdomarna mera kunskap och information om psykisk (o)hälsa. Och sist men inte minst, så vill jag göra mitt bästa för att försöka minska på fördomarna kring psykisk ohälsa.
Vem är jag som person då? Jag tycker mycket om att resa och att vara ute i naturen, och på min fritid så styrketränar jag en del. Något som gör mig glad är hundar, fint väder och att umgås med familj och vänner.
/CarolineMoi! 
Nyt on minun vuoroni esitellä itseäni blogissa. En ole kuitenkaan ihan uusi työntekijä, koska olen työskennellyt projektilla syyskuun alusta asti. Nimeni on Caroline Sand, ja olen uusi projektintyöntekijä projektilla Yhdessä Enemmän! Koulutukseltani olen sosionomi (olen loppusuoralla sosionomi opiskelluiden kanssa).
Olen tosi iloinen, että olen saanut mahdollisuuden tehdä töitä projektissa Yhdessä Enemmän, koska olen kiinnostunut aiheesta, ja tiedän että tämmöisestä projektista on tarvetta! Haluan tukea henkilöitä, jotka voivat huonosti, tai jolla on omainen joka sairastaa jotakin mielenterveysongelmaa. Haluan myös antaa nuorille enemmän tietoa mielenterveydestä sekä yrittää parhaani vähentämään mielenterveyteen liittyviä ennakkoluuloja.
Vapaa-aikana tykkään matkustamisesta, salilla käymisestä ja luonnossa oleminen. Asiat jotka tekee minua onnelliseksi ovat koirat, hieno sää, sekä yhdessä-olo ystävien ja perheeni kanssa.
/ Caroline