torsdag 23 november 2017

Teemapäivät Merenkurkun koululla


Projekti Yhdessä Enemmän oli 6-7.11 pitämässä teemapäivää Merenkurkun koululla.

Teemapäivä oli suunnattu 8 luokkalaisille ja teemana oli oman mielenterveyden vahvistaminen. Päivien aikana nuoret saivat kiertää neljä eri työpajaa eri teemoilla. Ryhmät oli jaettu niin, että maanantaina neljä luokkaa kiersivät, ja seuraavana päivänä loput kolme luokkaa. Teemapäivä suoritettiin yhdessä VAMKin toisen vuoden sosionomi opiskelijoitten kanssa. Teemat maanantaina oli rentoutuminen, tunnepuu, tunnemaalaus sekä arvot ja päivittäiset valinnat. Tiistaina teemat olivat rentoutuminen, SOME, mielenterveydenkäsi sekä tunteet.

Aamutunnilla pidettiin yhteinen introtunti, missä nuoret saivat luokittain miettiä mitä haasteita löytyy nuorten elämässä, mitä tunteita ne herättävät ja miten niitä pystyy ratkaisemaan. Keskustelut menivät hyvin, ja nuoret myös esittelivät lopputunnista mitä ryhmä oli keskustelleet. Nuoret nostivat hyvin eri haasteita esille ja löysivät myös ratkaisuja niihin.RENTOUTUMINEN 6.11

Moikka!

Me Vaasan ammattikorkeakoulun toisen vuoden sosionomiopiskelijat oltiin pitämässä teille maanantaina 6.11. teemapäivää liittyen mielenterveyteen. Meidän aiheena oli uni ja rentoutuminen. Haluttiin muistuttaa teitä unen tärkeydestä ja tuoda teille mahdollisuus rentoutua ja hengähtää hetken koulupäivän aikana. Toivottavasti saitte tunnista jotakin irti😊!

Juteltuamme luokkien kanssa kävi ilmi, että tosi monella on tapana käyttää puhelinta vielä juuri ennen nukahtamista. Tunnilla heitettiin ilmoille haaste, että jokainen kokeilisi kahden viikon ajan lopettaa puhelimen käytön kello 22 mennessä. Haluaisimmekin nyt haastaa myös muun koulun mukaan testaamaan, olisiko tällä positiivista vaikutusta unen laatuun ja seuraavan päivän jaksamiseen! (Kannattaa huomioida myös, että somessa on aamulla enemmän uutta sisältöä, jos illan ja yönkin päivitykset ovat vielä näkemättä😉!)

Pyysimme teitä tunnilla kertomaan, montako tuntia yössä keskimäärin nukutte. Laskimme näistä arvoista päivän kaikkien kasiluokkien (8D, 8E, 8F, 8G) keskiarvon, joka tuli olemaan noin 7h 12min. Nuori tarvitsee unta noin 8-9 tuntia yössä, joten vielä olisi petrattavaa!

Kiitos kaikille!

– Jutta, Samuli, Jasmin, Riikka ja LottaARVOT JA PÄIVITTÄISET VALINNAT 6.11

6.11.17 Merenkurkun koulun 8-luokkalaiset osallistuivat mielenterveyden teemapäivään erilaisten työpajojen parissa. Tässä on oppilaiden kirjoittamia arjen valintoja millä he voivat parantaa mielen hyvinvointia.TUNNEMAALAUS 6.11
Työpajamme tehtävänä oli keksiä valmiille negatiiviselle tunteelle positiivinen vastatunne ja maalata, piirtää tai kirjoittaa molempiin tunteisiin liittyviä tuntemuksia, hajuja ja makuja. Tämän jälkeen jokainen ryhmä sai kertoa luomuksistaan koko luokalle.

Vaikka oppilaat eivät nähneet toistensa töitä, tuli maalauksista silti hämmentävän samankaltaisia.  Ryhmien kertomukset maalauksistaan olivat myös samanlaisia. Kaikki kuvailivat samoilla sanoilla tiettyä tunnetta.

Oli myös hauska havainnoida, että tietyissä tunteissa oppilaat olivat piirtäneet enemmän, kun taas toisissa käytettiin enemmän abstrakteja kuvioita ja värejä.

Kaikki osallistuivat tehtävään hyvin ja saimme paljon hyviä keskusteluja aikaan oppilaiden kanssa.TUNNEPUU 6.11

Osallistuimme teemapäivään pitämällä työpajan, jossa käsittelimme mielenterveyttä sekä tunteita tunnepuuharjoituksen avulla. Päivä avattiin intro-tunnilla Fanny talolla, jonka avulla nuoria kahdeksasluokkalaisia heräteltiin päivän aiheisiin.

Pitämämme työpajan ideana oli saada nuori tiedostamaan omia tunteitaan, sekä niitä herättäviä tekijöitä. Pohdimme myös yhdessä asioita, jotka voimaannuttavat nuoria negatiivisten tunteiden keskellä. Tämä toteutettiin askartelun keinoja hyödyntäen. Nuoret saivat itse osallistua aktiivisesti kirjoittamalla ylös tunteitaan puun lehtiin ja rakentamalla niistä värikkään lehdistön paljaaseen runkoon.

Oli ilahduttavaa huomata kuinka laaja tunteiden kirjo puiden oksille muodostui. Nuoret uskaltautuivat jakamaan niin negatiiviset kuin positiivisetkin tunteensa. Oli mielenkiintoista huomata kuinka suuri ero päällisin puolin toisiaan muistuttavilla tunteilla nuorten mielissä oli.

Lähes kaikki puut muistuttivat yllättävän paljon toisiaan, mikä kertoo siitä, että nuoret kamppailevat yhteisten ongelmien kanssa.

Tässä kahdeksasluokkalaisten tuotoksia nimettöminä:
    

TUNTEIDEN WORKSHOP 7.11.2017

Tunteet ovat osa meidän kaikkien jokapäiväistä elämää. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja tunteita. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja kaikkien tunteiden käsittely on yhtä tärkeää. Jos tunteita jättää käsittelemättä, niin ne kasaantuvat mikä saattaa osaltaan aiheuttaa ongelmia.

Workshopissa kävimme läpi erilaisten tunteiden kirjoa. Pohdimme muun muassa, minkälaisia tunteita 8-luokkalaiset olivat kuluneen viikon aikana kokeneet ja tunteita oli monenlaisia. Aluksi tunteista puhuminen tuntui hieman jäyheältä, mutta loppua kohden keskustelu parani. Lisäksi tutustuimme erilaisiin ilmeisiin ja koitimme niiden perusteella miettiä mitä tunteita kuvissa olevien henkilöiden ilmeisiin voisi liittyä. Lopuksi olimme vielä rakentaneet oppilaille tapausesimerkkejä erilaisista tilanteista ja koitimme näin saada vielä entistä enemmän tunteita esille ja tässä kyllä onnistuimme hyvin! J Konkreettisten esimerkkien kautta oppilaat uskalsivat ja osasivat miettiä omia tunteitaan vieläkin paremmin.

T. Anni, Anni, Jukka, Ria & Roosa        

                                                          Kuvalähde: Mielenterveysseura

SOME 7.11

Pidimme toimintatuokioita somesta, siellä käyttäytymisestä sekä nettikiusaamisesta. Kiitämme siitä, että kaikki ryhmät osallistuivat omalla tavallaan tehtäviimme! Toivomme, että jokaiselle tuli edes jonkinlaisia ajatuksia somen ja netin käytöstä päivän aikana.Teimme jokaiselle ryhmälle kiusaamiskyselyn: kysyimme, onko teitä kiusattu. Vastaukset annettiin nimettöminä, ja ne myös jäävät nimettömiksi. Kun laskimme kaikkien ryhmien vastaukset yhteen, tuli ilmi, että kiusaamista on kokenut 57 prosenttia kaikista vastaajista. Se on yli puolet. Yllätyitkö? Moni yllättyi. Kiusaamista ei välttämättä aina näe päälle päin, etenkin kun se keskittyy nykyään nettiin. Kannattaakin aina miettiä, onko ikävien kommenttien sanominen välttämättä tarpeen.

Monia myös kiinnosti pelaaminen jopa ammattitasolla. Se on hieno tavoite. Kannattaakin muistaa, että ammattilaiselta ei siedetä epäasiallista käytöstä muita pelaajia kohtaan, vaan muiden kunnioittamista vaaditaan aivan kuten muissakin urheilulajeissa.

Keskustelua syntyi etenkin siitä, onko puhelinta parempi käyttää tunnilla vai ei. Monien mielestä luokassa on rauhallisempaa, kun puhelimia käytetään työhäirinnän sijaan. On totta, että tällöin kuiskintaa ja pulisemista ei synny yhtä helposti. Onko se kuitenkaan oppimisen kannalta paras ratkaisu? Opettajat varmasti toivovat, että luokassa osallistutaankin aktiivisesti oppituntiin, kunhan keskustellaan aiheesta. On myös hyvä miettiä miltä itsestä tuntuu jonkun keskittyessä puhelimen näpräämiseen silloin, kun sinulla on jotain kerrottavaa.

Enemmistö oli oppinut uusia kieliä sekä saanut uusia kavereita somen kautta. Se on hieno asia! Netistä on paljon hyötyä, kunhan sitä oppii käyttämään oikein. Kaikkea ei kannata uskoa, eikä kaikkea välttämättä aina tarvitse sanoa - paitsi silloin, kun on jotain hyvää sanottavaa.

Talvisin terveisin some-tiimiMielenterveys – teemapäivä: Rentoutuminen ja oma-aika 7.11

Teemapäivänä pidimme oman tuntimme rentoutumisen ja oman-ajan merkityksestä. Aloitimme tunnin pyytämällä oppilaita kirjoittamaan paperille miltä heistä sillä hetkellä tuntui: jännittikö heitä, olivatko he väsyneitä tai iloisia… Seuraavaksi pääsimmekin hieman purkamaan energiaa: jaoimme ryhmän kolmeen osaan, joista 1. yritti välittää jonkin tietyn sanan ryhmälle 3. Esteenä toimi 2. ryhmä, jonka tehtävänä oli meluta niin paljon, ettei 3. ryhmä kuulisi heille tarkoitettua sanaa. Harjoituksen tarkoituksena oli herättää oppilaat huomaaman, että usein koulu, harrastukset ja kaikki muu kiireisessä arjessa on kuin kovaa melua, jonka läpi emme huomaa, kuinka keho ja mieli yrittävät käskeä meitä hidastamaan tahtia ja rentoutumaan välillä.

Jatkoimme seuraavaan tehtävään, jonka aika keskustelimme nuorten kanssa rentoutumisista ja siitä, mitä se tarkoittaa itselle ja muille. Esitimme nuorille kysymyksiä ja kerroimme hieman faktoja rentoutumisesta:

Rentoutumisen faktoja

·         Tutkimuksen mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu auttaa rentoutumaan

·         Lapset ja nuoret kohtaavat stressiä entistä enemmän

·         Unen ja levon laatu paranee, syvenee ja pitenee

·         Hiljentyminen ja rauhoittuminen auttavat havainnoimaan itseä ja kuulemaan omia tunteita ja ajatuksia.

Yhteisen keskustelun jälkeen esittelimme nuorille Oiva-sovelluksen (www.oivamieli.fi), jonka voi ladata myös kännykkään tai tabletille. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan läsnä, tunnistamaan itselle tärkeitä ajatuksia ja käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunteita. Oivan harjoitukset ovat sekä toiminnallisia että pohdittavia, ja niitä voi tehdä joko lukemalla tai kuuntelemalla. Saadakseen parhaan hyödyn irti harjoituksista, kannattaa niitä tehdä säännöllisesti (päivittäin). Lopuksi rentouduimme Oivan harjoituksen avulla (Tunteva keho: Pitkä harjoitus). Kymmenen minuutin pituisen harjoituksen aikana nuoret saivat loikoilla itselleen mukavassa asennossa ja rentouttaa vähä kerrallaan koko kroppansa ja mielensä.

Ennen tunnin päättämistä pyysimme oppilaita vielä kirjoittamaan uudestaan lapulle ylös, minkälainen fiilis heillä oli nyt: rentoutunut, positiivinen… Teimme tunnelapuista vielä ennen ja jälkeen kuvat.


Meidän fiilikset päivästä:
Yhden ryhmän jäsenen mielestä aamu alkoi jännittyneessä tunnelmassa. Ilma oli kylmä ja kostea, sekä tuuli ulvoi tyhjillä kaduilla. Uusi tilanne ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen mietitytti. Päivän kuluessa jännitys laukesi ja huomasin, kuinka mukava nuorten kanssa on tehdä töitä. Päivästä jäi positiivinen fiilis.


                                                     Kuvalähde: Mielenterveysseura

MIELENTERVEYDEN KÄSI 7.11

Teimme oppilaiden kanssa ohjeita ja vinkkejä, miten voi ylläpitää hyvää mielenterveyttä. Mielenterveydenkädestä käsittelimme ihmissuhteita ja tunteita, liikuntaa ja yhdessä liikkumista, ravintoa, ruokailua ja harrastuksia. 

Tällaisia ohjeita kasiluokkalaisilta tuli. Harrastukset ja luovuus                                    

-voi toteuttaa itseään                                         

-oppii uusia taitoja                                                     

-saa uusia ystäviä Ravinto ja ruokailu 

-Herkuttelua kohtuudella 

-Et tarvitse diettiä tämän ikäisenä, sinun kroppa on hyvä tuollaisena 

-Syöminen auttaa jaksamiseen ja hyvinvointiin 

-Ota välipalaa mukaan tarvittaessa Ihmissuhteet ja tunteet 

-Kunnioita toisen tunteita 

-Muista puhua asioista ja kuunnella toista 

-Kavereiden kanssa oleminen Liikunta ja yhdessä liikkuminen 

-Kokeile uusia lajeja 

-Liiku itsesi takia 

-Liikunta on fyysisesti sekä psyykkisesti tärkeää Fiilikset päivästä 
Meille sosionomi opiskelijoille jäi paljon eväitä käteen päivästä. Opimme erilaisten ohjaamisesta. Oli kiva tutustua kouluun ja työskennellä yhdessä oppilaiden kanssa.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar