onsdag 3 augusti 2016

Yhdistyksen uusi työntekijä - vår nya medarbetare

Hej på er alla!
En del av er kanske känner mig sedan tidigare. Jag, Eva Hanses har arbetat vid Svenska Österbottens anhörigförening i tre år, 2011-2013. Jag har också arbetat vid Psykosociala föreningen Svalan i Kristinestad 2007-2008. Arbetet inom tredje sektorn har jag tidigare upplevt som mycket givande och jag är glad över att nu få arbeta vid FinFami under Martinas föräldraledighet.
Till utbildningen är jag socialarbetare och de två senaste åren har Vasa stad varit min arbetsgivare. Jag har arbetat i mångprofessionellt team med svårplacerade arbetslösa som målgrupp.
På fritiden försöker jag hålla mig i form genom att promenera och simma. Jag tycker om kultur och skapande verksamhet i olika former. Jag bor med mina 17-åriga tvillingpojkar i en lägenhet i Vasa centrum. Pojkarna bor också delvis med sin pappa. Ytterligare har jag två äldre pojkar som också bor i Vasa, i egna hushåll.
Idag är jag tredje dagen på jobb här vid FinFami i Vasa och det känns bra. Till min uppgift hör att ansvara för den svenskspråkiga verksamheten. Jag ser fram emot att lära känna Er medlemmar och att få komma igång med gruppverksamheten. Ta gärna kontakt med mig om ni har önskemål angående föreläsningar eller gruppaktiviteter eller om ni annars bara behöver prata en stund. Jag finns här för er och hoppas på många samtal!
Eva Hanses

Hei kaikille!
Osa teistä ehkä tuntee minut ennestään. Minä, Eva Hanses olen työskennellyt yhdistyksessä Svenska Österbottens Anhörigförening 3 vuotta vuosina 2011-2013. Olen myös työskennellyt Psykosociala föreningen Svalanissa Kristiinankaupungissa vuosina 2007-2008. Olen aina tykännyt työskennellä kolmannella sektorilla ja olen iloinen että saan nyt työskennellä FinFamissa ruotsinkielisenä omaisneuvojana Martinan vanhempainvapaan ajan.
Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja viimeiset 2 vuotta työnantajani on ollut Vaasan kaupunki. Olen työskennellyt moniammatillisessa tiimissä, kohderyhmänä vaikeasti sijoitettavat työttömät.
Vapaa-aikana yritän pitää kuntoani yllä kävelemällä ja uimalla. Tykkään kulttuurista ja erilaisista luovista toiminnoista. Asun 17-vuotiaiden kaksoispoikien kanssa Vaasan keskustassa. Pojat asuvat myös osittain yhdessä isänsä kanssa. Lisäksi minulla on kaksi vanhempaa poikaa jotka myös asuvat Vaasassa, omissa asunnoissa.
Tänään olen kolmatta päivää työssä täällä Vaasan FinFamissa ja se tuntuu hyvältä. Vastuualueeni täällä on ruotsinkielinen toiminta. Odotan että pääsen tutustumaan teihin omaisiin ja että pääsen aloittamaan ryhmätoiminnan. Otathan yhteyttä minuun jos sinulla on toivomuksia luennoista tai ryhmätoiminnasta tai jos te muuten vain haluatte keskustella. Olen täällä teitä varten ja toivon saavani monta yhteydenottoa!

måndag 1 augusti 2016

Yhdessä enemmän – projekti - Projektet Mera tillsammans 2016 - 2018


Vuosina 2016 – 2018 yhdistyksemme tulee panostamaan nuorisotyöhön ja nuorisotoimintaan sillä olemme saaneet rahoituksen nuorisoprojektiin. 

 Yhdessä enemmän – projektin tavoite on lisätä tietoutta mielenterveysongelmista ja palveluista nuorille, vähentää stigmaa ja helpottaa keskustelua mielenhyvinvoinnista sekä mahdollistaa matalankynnyksen palveluja. Projektin tarkoituksena on myös antaa nuorille vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä tapoja ilmaista itseään ja helpottaa puhumista vaikeistakin asioista.

Projektin aikana on tarkoitus aktivoida keskustelua mielenterveydestä. Projekti tarjoaa tietoa ja tukea teemapäivien, luentojen ja ryhmätoiminnan kautta, sillä yhdessä tekeminen edistää mielenhyvinvointia.

Projektissa teemme yhteistyötä kuuden eri yläkoulun kanssa Pohjanmaalla, kolmen suomenkielisen ja kolmen ruotsinkielisen kanssa. Kohderyhmämme on kahdeksasluokkalaiset.  

Tavoitteena on ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia sekä tukea perheitä, joissa joku läheinen sairastaa. Projekti tehdään yhteistyössä SÖAF:in kanssa. Projektin rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Bogissa voit seurata projektin kulkua!
 Under åren 2016 – 2016 kommer vår förening att satsa en hel del på ungdomsarbete och ungdomsverksamhet. Detta beror på att vi fått finansiering för ett ungdomsprojekt.

Projektet Mera Tillsammans har som mål att ge ungdomar mera kunskap om mental ohälsa, sänka tröskeln att tala om mental hälsa och ohälsa samt göra vårdtjänster mer lättillgängliga. Projektet har också som syfte att ge kamratstöd åt unga och skapa gemenskap. Genom projektet vill vi ge ungdomar verktyg för att kunna tala om hur man mår.

Under projektet aktiveras diskussionen kring mental hälsa. Projektet erbjuder kunskap och stöd genom temadagar, föreläsningar och gruppverksamhet. Vi tror på att gemenskap skapar psykiskt välbefinnande.

Projektet kommer att samarbeta med sex högstadieskolor i Österbotten. Tre finskspråkiga och tre svenskspråkiga. Målgruppen i projektet är åttondeklassister.

Målet är att förebygga mental ohälsa och stöda familjer där någon lider av mental ohälsa. Projektet fungerar mellan 2016 – 2018 och görs i samarbete med SÖAF (Svenska Österbottens Anhörigförening). Projektet finansieras av Penningautomatföreningen (RAY). 
I bloggen kan du följa projektets gång