måndag 24 juli 2017

Välmående och minimalismMinimalism är att äga 100 saker. Och enbart 100 saker. För att vara en äkta minimalist ska du bo så litet som möjligt, äga så få saker som möjligt och inte delta i den allmänna kommersen. Punkt. DET är minimalism. Eller är det faktist så? 

Nja, det är väl inte så. ”Det är många som felaktigt associerar minimalism med att leva med så få saker som möjligt”, skriver minimalisterna.se. Att leva enligt filosofin minimalism betyder att man enbart lever med de föremål som gör en lycklig eller fyller en praktisk funktion. Helt enkelt att göra sig av med onödiga prylar och att inte shoppa för att fylla ett existentiellt behov. Att inte samla på sig saker för att intala sig att de gör en lycklig, utan att släppa taget för att få en känsla av frihet.


"Minimalism is a tool that can assist you finding freedom.
Freedom from fear. Freedom from worry. Freedom from overwhelm.
Freedom from guilt. Freedom from depression.
Freedom from trappings of the consumer culture we`ve built our lives around.
Real freedom." The minimalists

Att rensa i skåpar och garderober kan alltså göra ditt sinne lättare och du kan till och med uppleva att du tänker klarare, gör bättre beslut och att du slutar grubbla över saker. Tänk att det kan vara så enkelt att få ordning på sina tankar! Men är det faktist så enkelt att göra sig av med sina grejer? Inte alltid, vissa saker kan ha ett känslovärde och om de sakerna gör dig lycklig är det ingen fördel med att göra sig av med dem. Snarare att rensa ut gamla grejer man inte längre använder och att sluta spara på det mesta "för det kan vara bra att ha".

Här kan du se bilder på hur mycket (litet) saker en del som lever minimalistiskt äger. De här minimalisterna verkar ha anammat "äga-100-saker" regeln. Vilket ju är beundrandsvärt, men det är alltså inte det som minimalismen förespråkar. För att kalla dig själv minimalist kräver det alltså inte att du äger enbart 100 saker!


Minimalistisk livsstil. En man med alla sina ägodelar.

Enligt en rapport som gjorts år 2016 svämmar våra Nordiska garderober över, samtidigt som vi "inte har något att ha på oss". Positivt är att Nordborna är öppna för en mer hållbar och minimalistisk livsstil. Och lite stolt kan man vara när det är finländarna som är mest öppna för den här förändringen, av alla Nordiska länder! 


Nu är det inte så att alla personer störs av att det är prylar överallt. Men det finns de som mår bättre av att rensa garderoben, garaget, vinden, källaren och skrubben för att samtidigt rensa tankarna så att man kan tänka klarare. Ett stökigt hem kan för någon vara samma sak som stökiga tankar. Det finns också ett samband mellan ökad stress och en ökad känsla för minimalism. När man är i en stressad livssituation kan det plötsligt vara extra viktigt att torka dam och ställa alla saker tillbaka på "sin egen plats". Stressen bidrar till att man vill ha ordning och reda. Vi vill ta kontrollen över ett område i livet för att kunna tänka klarar inom ett annat område. Då är det ju praktiskt om man redan från början bara äger de alldra nödvändigaste ägodelarna ,och känner ett lugn när man kommer hem.

Förvaringsrapporten 2016. Gjord av Elfa, Sverige.

Själv provade jag på att verkligen rensa i ALLA mina ägodelar för ungefär ett år sedan. Eller hela processen tog i själva verket kanske 6 månader och min motivation låg i att jag skulle ut och resa. Då behövde jag mer pengar och mindre ägodelar. Jag sålde en hel del möbler, en otrolig mängd kläder och slängde bort massor med "detta kan jag behöva senare" saker. Sånt som jag inte fick sålt skänkte jag till välgörenhet och en del småsaker gav jag bort till vänner. Och vilken befrielse det var! Nu är det också så att jag kallar mig för en prylmänniska, så mängden saker fanns i all oändlighet! Så trots att jag fortfarande äger en hel del blev mitt sinne så mycket lättare under processen. Jag kan inte kalla mig själv minimalist (ännu), eftersom det fortfarande finns saker som jag klarar mig utan men som jag ändå av någon anledning håller kvar vid och inte har gjort mig av med. Men minimalism är en livsstil, det är inte nåt man åstadkommer över en natt eller en vecka. Jag är på väg!/ Anna, ungdomsarbetare
  projektet Mera Tillsammans i Vasa


 LÄNKAR om minimalism:


Japan tar minimalismen till det yttersta - bilder på minimalistiska lösningar

Artikel: Garderoberna svämmar över i Norden 

The minimalists  

Elfa rapport : Förvaringsrapporten 2016


onsdag 5 juli 2017

Välmående och naturen / Hyvinvointi ja luonto


SVENSKA
(alempana suomenkielinen versio)

Studier visar att endast 15 minuters vistelse i naturen får människans stressnivå att sjunka. Människan är en del av naturen och dras naturligt till många av naturens element. Till exempel vatten får oss att slappna av genom sin blåa färg och sitt lugnande ljud. Upplevelsen av vatten påverkar vårt parasympatiska nervsystem och används ofta i olika former av terapier. Vatten används ofta som lugnande element i olika väntrum som porlande ljud eller akvarium med fiskar som simmar runt. Skogen är speciellt för oss finländare ett ställe som inger lugn. Den mjuka mossan och de gröna löven som prasslar i vinden gör så att axlarna sjunker och stressnivån sänks. Svenska Yle skrev för en tid sedan att man nu har i Sibbo börjat ordinera skogsterapi i stället för medicin.
  
Har du hört om biophilia hypotesen? Biophilia innebär att människan lär ha ett naturligt behov av att söka sig till naturen och andra levande varelser. Termen användes först av Erich Fromm (1973) och senare av Edward O Wilson. Det är inte länge sedan människan levde helt i symbios med naturen, medan det nu verkar som människan isolerar sig från naturen. Kan detta vara en del av orsakerna till varför många människor i dagens samhälle lider av stress och ångest? Vi tar in otroligt många intryck varje dag i dagens stressiga samhälle med mängder av information som strömmar in från olika håll. Trafiken, alla människor runt oss, alla reklamer som försöker nå ut till oss med olika marknadsförings trick, pressen som kommer av sociala medier, allt detta med mera gör att hjärnan går på högvarv en stor del av dagen. När man går ut i naturen minskar intrycken, och de intryck som man tar in är naturliga intryck för hjärnan, som den hanterar av sig själv vilket gör att hjärnan automatiskt går in i viloläge.
   
Green care (grön omsorg) börjar bli populärt även i Finland. Green care använder sig av naturens hälsoeffekter för att främja den mentala hälsan, t.ex. trädgårdsterapi och olika former av djurterapi. Du kan bekanta dig mera med Green care här.

Så låt oss alla gå ut i skogen, krama ett träd, sätt en socker bit i en myrstack och titta vad som händer, doppa tårna i havet eller sjön, ta ett djupt andetag, känn stress nivån sjunka och njut av naturens helande krafter.

/ Fredrika, svenskspråkig anhörigrådgivare i Karleby
SUOMEKSI
Tutkimukset näyttävät, että vain 15 min luonnossa saa ihmisen stressitason laskemaan. Ihminen on osa luontoa ja luonnon eri elementit houkuttelevat ihmistä luonnollisesti puoleensa. Esimerkiksi vesi saa meidät rentoutumaan sinisellä värillään ja rauhoittavalla äänellään. Kokemus vedestä vaikuttaa meidän parasympaattiseen hermostoon, ja vettä käytetään monissa eri terapiamuodoissa. Vettä käytetään usein rauhoittavana tekijänä eri odotushuoneissa ”poreilevana” äänenä tai akvaariossa, jossa kalat uivat hitaasti. Metsä on erityisesti meille suomalaisille paikka, joka huokuu rauhaa. Pehmeä sammal ja vihreät lehdet, jotka rapisevat tuulessa, saavat olkapäät ja stressitason laskemaan. Yle kirjoitti jonkun aikaa sitten, että Sipoossa on ruvettu määräämään metsäterapiaa lääkkeiden sijaan.  

Oletko kuullut biophilia-hypoteesista? Biophilia tarkoittaa, että ihmisellä on luonnollinen tarve hakeutua luontoon ja muiden elävien olentojen lähelle. Erich Fromm (1973) oli ensimmäinen, joka käytti termiä, ja myöhemmin myös Edward O. Wilson. Ei ole kauaa siitä, kun ihminen eli täysin symbioosissa luonnon kanssa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että ihminen eristäytyy luonnosta. Voiko tämä olla yksi syy siihen, miksi monet ihmiset nyky-yhteiskunnassa ovat stressaantuneita ja ahdistuneita? Vastaanotamme kokoajan niin monia eri vaikutteita eri suunnista nykyisessä stressaavassa yhteiskunnassa. Liikenne, kaikki ihmiset, mainokset, jotka yrittävät vaikuttaa meihin eri markkinointi- kikoilla, sosiaalisen median luoma paine, kaikki tämä ja vielä lisää johtaa siihen, että aivot käyvät ylikierroksilla suurimman osan päivästä. Kun menee luontoon, vaikutteet vähenevät. Luonnosta tulevat vaikutteet ovat luonnollisia vaikutteita aivoille, joten se osaa käsitellä ne automaattisesti. Tällöin aivot menevät lepotilaan. 

Green Caresta on vähitellen tullut suosittu myös Suomessa. Green Care käyttää luonnon terveysvaikutuksia psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen, esim. puutarhaterapia ja erimuotoiset eläinterapiat. Voit lukea enemmän Green Caresta tästä: http://www.gcfinland.fi/.

Joten mennään kaikki ulos metsään! Halaa puita, laita sokerinpala muurahaispesään ja katso mitä tapahtuu, kastele varpaat meressä tai järvessä, hengitä syvään, tunne stressitason laskevan ja nauti luonnon parantavasta voimasta!

/ Fredrika, ruotsinkielinen omaisneuvoja Kokkolassa