måndag 25 maj 2015

PSYKISK HÄLSA SOM LIVSKRAFT

Hej!

20 – 21.5 ordnades kursen Psykisk hälsa som livskraft – ungdomsarbete i Åbo. Kursen gick på svenska där av är detta blogginlägg på svenska. Denna kurs riktade sig till personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar. Eftersom vår förening nu försöker nå ut till unga anhöriga kändes detta som en ypperlig kurs att delta i.

Det psykiska välbefinnandet eller illamåendet bland ungdomar är något som berör varje vuxen som ingår i ungdomarnas vardag och arbete där (Mieli, s. 5). Jag kan inte göra annat än hålla med när det gäller detta. Under denna kurs fick vi lära oss att psykisk hälsa skall ses som en resurs och något som går att utveckla. Under föreläsningar och praktiska övningar fick vi lära oss hur vi ska möta ungdomar och på vilket sätt vi skall hjälpa ungdomar att främja sin psykiska hälsa. Första dagen hade vi mest föreläsningar och diskussion medan andra dagen gick ut på mer praktiska övningar. 

Mycket av det vi diskuterade under kursdagarna handlade om hur visar vi ungdomar vägen och vad visar vi åt dem. När man arbetar med ungdomar måste man komma ihåg att det vi tycker och tänker speglas i vårt möte med ungdomar. Som professionella är det vi som skall fungera som förebilder för våra ungdomar, det är vårt ansvar. En viktig lärdom är att vi som professionella skall visa ungdomen att denna är bra som den är – helt enkelt GOOD ENOUGH. Det är viktigt att vi främjar ungas psykiska hälsa eftersom ungdomar är vår framtid.  


   Yle var även intresserad av kursen och kom därför på plats för att se vad utbildningen gick ut på. Här är YLE:s artikel om du är intresserad Självförtroendet växer med en stark psykisk hälsa

fredag 22 maj 2015

FÖRELÄSNING OM ALKOHOLBEROENDE OCH MEDBEROENDE

Hej!

19.5 var vi på en mycket intressant föreläsning vid Novia som handlade om alkoholberoende och medberoende.  Två väldigt inspirerande personer berättade öppet om sitt liv som kan verka som så många andras liv på utsidan. Deras situation är inte på något sätt unik, det de berättade om är tyvärr mångas vardag.


De gav en unik och viktig insyn åt oss hur en alkoholists vardag och levnadsvanor påverkar så många människor runtomkring ens liv.  Micke och Ulrika Kranz nämnde att för varje missbrukare påverkas åtminstone fyra andra personers liv. Ulrika berättade öppet om hur även hon hare gått med i Mickes beroende. För att dölja missbruket, så gjorde hon nästan vad som helst, familjesituationen spårade i princip ur innan Micke sökte hjälp. I samma veva fick även Ulrika hjälp för sitt medberoende.


Micke och Ulrika talade båda om alla slingrande ursäkter som de tidigare levde enligt för att försvara sitt beteende. Vill man förändra sitt liv så finns sist och slutligen bara en sak att göra, det är att ta ett beslut, att göra sitt val och det är att säga STOP!


Kontakterna till Krantzz hittar ni här: 


Facebook


fredag 15 maj 2015

ILON JA ONNELLISUUDEN RESEPTEJÄ - RECEPT PÅ LYCKA OCH GLÄDJE

Luultavasti jokainen meistä yrittää saavuttaa onnellisen elämän. Joskus saattaa tuntua vaikealta löytää ilo ja onnellisuus sekä löytää ne pienet kultakimpaleet arjessa jotka tekevät meidät onnelliseksi. Joillakin on vaikeampaa kuin toisilla löytää kultakimpaleet omassa arjessaan.  Meidän pitää taistella onnellisuudesta.  Tässä tulee pieni lista mikä voi auttaa sinua löytämään ilon ja onnellisuuden omassa arjessasi.

Rohkeus.  Tarvitsemme rohkeutta kehittääksemme elämäämme ja itseämme.  Tarvitsemme rohkeutta jotta voimme katsoa itseämme ja elämäämme ilman pelkoa. Rohkeutta tarvitaan hyväksymisessä sekä muutoksessa. Rohkeutta tarvitaan myös siihen, että uskaltaa elää sellaista elämää kuin itse haluaa.

Vastuu. Vastuuta tarvitset luodessasi omaa elämääsi.  Meidän tulee ymmärtää, että viime kädessä kannamme itse vastuuta omasta onnestamme.  Kanna vastuu siitä miten itse katsot itseäsi ja elämääsi.

Aika.  Tarvitsemme aikaa tuntea, miettiä ja olla. Ilman omaa aikaa emme pysty rauhoittumaan ja nauttimaan. Oleminen vähentää myös stressiä mikä auttaa meitä rauhoittumaan.

Levollisuus.  Levollisuuden kautta saamme yhteyden itseemme ja sisäiseen ääneemme, tunteisiimme ja totuuteen.  Tarvitsemme itsetutkiskelua yksiksemme ilman muiden ihmisten häiriötekijöitä.  

Tietoisuus. Miten voin, tunnen ja ajattelen. Tietoisuuden kautta oppimme ymmärtämään mistä pidämme tai emme pidä ja kuka oikeastaan olemme. Vasta kun olemme tietoisia siitä miten voimme niin pystymme valitsemaan hyväksynnän ja muutokset. Kun olemme tietoisia siitä mitä me olemme ja mihin pystymme niin voimme myös ottaa vastuutta omasta elämästämme.  

Oivallisuus. Meille ei riitä, että joku sanoo meille jotain, meidän pitää itse oivaltaa asia. Joku muu ihminen voi auttaa meitä näkemään, mutta vasta kun sisäistämme asian niin pystymme oivaltamaan sen. Kun olemme oivaltaneet jotakin pystymme valitsemaan haluammeko jatkaa näin vai haluammeko muutosta.   

Luovuus.  Tarvitsemme luovuutta löytääksemme uusia teitä ja ratkaisuja. Tarvitsemme myös luovuutta muuttaaksemme asioitamme ja elämäämme.  Luovuus auttaa myös meitä luomaan oman  onnellisuutemme.

Hyväksyntä. Meidän tulee hyväksyä itsemme ja elämämme sekä sen, että joskus muutos vie aikaa. Meidän tulisi hyväksyä se miten olemme eläneet elämäämme jotta voisimme olla onnellisia tulevaisuudessa.

Usko. Usko ja luota omiin kykyihisi. Usko siihen, että sinä pystyt muutamaan ja vaikuttamaan asioihin elämässäsi.

Itsekunnioitus. Itsekunnioitusta  tarvitaan jotta voisit ottaa vastaan toivomuksiasi, tunteita, ihmisiä, paikkoja, kokemuksia ja fyysisiä asioita.  Tunne, että olet onnellisuuden arvoinen.

Rakkaus. Tarvitsemme rakkautta itseämme kohtaan luodaksemme onnellisen elämän.  Anteeksianto on rakkautta. Annamme anteeksi menneet ja miten olemme eläneet.  Itsensä hyväksyminen on myös rakkautta.  Hyväksymme itsemme sellaisena kun olemme ja ymmärrämme, että olemme aina yrittäneet tehdä parhaamme.  Pystymme ottamaan vastaan ja antamaan rakkautta. Elämä missä on rakkautta on onnellinen elämä. Ole itsellesi armollinen.

Kuuntele sydäntäsi! Anna sydämen näyttää tie – koska sydämen tie on onnellisuuden tie.Hyvää viikonloppua! Troligtvis strävar vi alla till att leva ett lyckligt liv. Ibland kan det dock kännas att det är svårt att känna lycka och hitta de små guldkornen i vardagen som gör en lycklig. För vissa är det enklare än för andra att hitta guldkornen i vardagen. Vissa är tvungna att kämpa mer för att bli lyckliga. Eftersom det ibland kan kännas svårt att själv veta vad man skall göra för att hitta lycka så kommer här en liten lista på hur man kan hitta mer lycka i vardagen.

Mod. Vi behöver mod för att utveckla vårt liv och oss själva. Vi behöver ha mod att se på vårt liv och på oss själva utan rädsla. Det behövs mod för att acceptera och förändra. Det behövs mod för att våga leva som man själv önskar.

Ansvar. Det behövs ansvar för att kunna skapa sitt eget liv. Vi måste inse att vi bär många gånger ansvar för vår egen lycka. Ta ansvar för hur du ser på dig själv och livet.

Tid. Vi behöver tid att känna efter, reflektera och vara. Utan tid för oss själva kan vi inte slappna av och njuta.  Att bara vara sänker också stressnivån vilket i sin tur leder till att vi kan känna oss mer avslappnade.

Stillhet. Genom stillhet kommer vi i kontakt med oss själva, vår inre röst, känslor och sanning. Vi behöver stillhet i ensamhet utan att distraheras av andra.    

Medvetenhet. Hur mår jag, känner och tänker jag.  Genom medvetenhet kan vi inse vad vi gillar eller inte gillar och vem vi är och inte är. Först när man är medveten om hur man har det, kan man välja acceptans eller förändring. När jag är medveten om vad jag är och gör, kan jag också ta ansvar för mitt liv.

Insikt. Det räcker inte att någon annan säger något till oss, vi behöver själva inse det. Kanske kan en annan person hjälpa oss att se, men först när det landar i oss, i känslan och tanken, blir det en insikt. När vi har insikten kan vi välja, vill jag fortsätta ha det så här, eller vill jag ha förändring. 

Kreativitet. Vi behöver kreativitet för att hitta nya vägar och lösningar. Vi behöver även kreativitet för att förändra det vi har och vara med och skapa vår egen lycka.

Acceptans. Vi behöver kunna acceptera oss själva och livet och acceptera att det ibland kan ta tid att förändra.  Att acceptera det som varit och hur vi levt våra liv.

Tillit. Ha tillit till dig själv och dina förmågor. Tro på att du kan förändra saker i ditt liv.

Egenvärde så att du kan ta emot det du önskar, både känslor, människor, platser, upplevelser och materiella ting. Känn att du är värd ett lyckligt liv!

Kärlek behöver vi till oss själva för att kunna skapa ett lyckligt liv. Förlåtelse är kärlek, vi förlåter det vi varit och levt. Att acceptera sig själv är kärlek. Vi accepterar oss som vi är och vet att vi alltid försökt vårt bästa. Vi kan ta emot kärlek och ge kärlek. Ett liv i kärlek är ett lyckligt liv.

Lyssna till ditt hjärta! Låt hjärtat visa vägen – för hjärtats väg är lyckans väg

Trevlig helg! 
tisdag 5 maj 2015

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI - MÖJLIGHETERNAS MÅNDAG


Eilen yhdistyksemme osallistui Kokkolan kaupungin järjestämään seminaarin: Mahdollisuuksien maanantai. Päivä koostui monesta eri seminaarista, joissa saimme kuulla eri yhdistyksistä Keski – Pohjanmaalla ja siitä miten he yrittävät tukea lapsia ja nuoria.

Oli kiinnostavaa kohdata muita, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa. Seminaarista sai paljon uusia ideoita, ajatuksia ja mahdollisia yhteistyötahoja. Oli mukavaa nähdä, että niin moni yhdistys tukee lapsia ja nuoria. Seminaarissa korostettiin pitkäjänteistä yhteistyötä eri yhdistyksien välillä sekä yhdistyksien ja kuntien välillä.

Iltapäivällä meidät jaettiin työpajoihin joissa saimme keskustella lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Mietimme mitä lapsi tai nuori tarvitse, että hän voi hyvin sekä miten meidän tulisi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Ajatuksistamme tehtiin lauseita, joita voisi käyttää AIKAA LAPSELLE – hankkeessa.

Päivän oppi voisi olla, että välittäminen on välttämätöntä. Yhteistyössä muiden järjestöjen ja kuntien kanssa meidän pitäisi pystyä tukemaan lasta ja nuorta niin, että hän tuntee, että hänellä on luotettavia ihmisiä ympärillään. Hyvinvointi lapselle ja nuorelle on hyväksyntää ja tukea.
Igår deltog vår förening i en på en seminariedag i Karleby. Dagen kallades för Möjligheternas måndag. Dagen bestod av ett flertal föreläsningar. Under de olika föreläsningarna fick vi höra om olika som stöder barn och ungdomar i Mellersta - Österbotten.  

Det var intressant och givande att träffa andra som arbetar för att stöda barn och unga. Under dagen fick man en hel del nya idéer, tankar och eventuella samarbetsaktörer. Det var härligt att se att det finns så många föreningar i Mellersta – Österbotten som stöder barn och unga. Under seminariet framhävdes det att långsiktigt samarbete behövs mellan olika föreningar och mellan föreningar och kommuner.

På eftermiddagen blev vi delade i olika grupper där vi diskuterade frågor kring barn och ungas välmående. Vi diskuterade bland annat om: vad behöver barn och unga för att må bra och hur man kan främja deras välmående i samhället.  Av våra tankar och diskussioner framställdes punkter som kunde användas i projektet AIKAA LAPSELLE (Tid för barnet).


Dagens lärdom kunde vara: att det är nödvändigt att bry sig. I samarbete med olika föreningar och kommuner borde vi kunna stöda barn och ungdomar på ett sätt att de känner att det finns pålitliga människor runtomkring dem. Vålmende för ett barn eller en ungdom är känslan av acceptans och stöd.