fredag 15 maj 2015

ILON JA ONNELLISUUDEN RESEPTEJÄ - RECEPT PÅ LYCKA OCH GLÄDJE

Luultavasti jokainen meistä yrittää saavuttaa onnellisen elämän. Joskus saattaa tuntua vaikealta löytää ilo ja onnellisuus sekä löytää ne pienet kultakimpaleet arjessa jotka tekevät meidät onnelliseksi. Joillakin on vaikeampaa kuin toisilla löytää kultakimpaleet omassa arjessaan.  Meidän pitää taistella onnellisuudesta.  Tässä tulee pieni lista mikä voi auttaa sinua löytämään ilon ja onnellisuuden omassa arjessasi.

Rohkeus.  Tarvitsemme rohkeutta kehittääksemme elämäämme ja itseämme.  Tarvitsemme rohkeutta jotta voimme katsoa itseämme ja elämäämme ilman pelkoa. Rohkeutta tarvitaan hyväksymisessä sekä muutoksessa. Rohkeutta tarvitaan myös siihen, että uskaltaa elää sellaista elämää kuin itse haluaa.

Vastuu. Vastuuta tarvitset luodessasi omaa elämääsi.  Meidän tulee ymmärtää, että viime kädessä kannamme itse vastuuta omasta onnestamme.  Kanna vastuu siitä miten itse katsot itseäsi ja elämääsi.

Aika.  Tarvitsemme aikaa tuntea, miettiä ja olla. Ilman omaa aikaa emme pysty rauhoittumaan ja nauttimaan. Oleminen vähentää myös stressiä mikä auttaa meitä rauhoittumaan.

Levollisuus.  Levollisuuden kautta saamme yhteyden itseemme ja sisäiseen ääneemme, tunteisiimme ja totuuteen.  Tarvitsemme itsetutkiskelua yksiksemme ilman muiden ihmisten häiriötekijöitä.  

Tietoisuus. Miten voin, tunnen ja ajattelen. Tietoisuuden kautta oppimme ymmärtämään mistä pidämme tai emme pidä ja kuka oikeastaan olemme. Vasta kun olemme tietoisia siitä miten voimme niin pystymme valitsemaan hyväksynnän ja muutokset. Kun olemme tietoisia siitä mitä me olemme ja mihin pystymme niin voimme myös ottaa vastuutta omasta elämästämme.  

Oivallisuus. Meille ei riitä, että joku sanoo meille jotain, meidän pitää itse oivaltaa asia. Joku muu ihminen voi auttaa meitä näkemään, mutta vasta kun sisäistämme asian niin pystymme oivaltamaan sen. Kun olemme oivaltaneet jotakin pystymme valitsemaan haluammeko jatkaa näin vai haluammeko muutosta.   

Luovuus.  Tarvitsemme luovuutta löytääksemme uusia teitä ja ratkaisuja. Tarvitsemme myös luovuutta muuttaaksemme asioitamme ja elämäämme.  Luovuus auttaa myös meitä luomaan oman  onnellisuutemme.

Hyväksyntä. Meidän tulee hyväksyä itsemme ja elämämme sekä sen, että joskus muutos vie aikaa. Meidän tulisi hyväksyä se miten olemme eläneet elämäämme jotta voisimme olla onnellisia tulevaisuudessa.

Usko. Usko ja luota omiin kykyihisi. Usko siihen, että sinä pystyt muutamaan ja vaikuttamaan asioihin elämässäsi.

Itsekunnioitus. Itsekunnioitusta  tarvitaan jotta voisit ottaa vastaan toivomuksiasi, tunteita, ihmisiä, paikkoja, kokemuksia ja fyysisiä asioita.  Tunne, että olet onnellisuuden arvoinen.

Rakkaus. Tarvitsemme rakkautta itseämme kohtaan luodaksemme onnellisen elämän.  Anteeksianto on rakkautta. Annamme anteeksi menneet ja miten olemme eläneet.  Itsensä hyväksyminen on myös rakkautta.  Hyväksymme itsemme sellaisena kun olemme ja ymmärrämme, että olemme aina yrittäneet tehdä parhaamme.  Pystymme ottamaan vastaan ja antamaan rakkautta. Elämä missä on rakkautta on onnellinen elämä. Ole itsellesi armollinen.

Kuuntele sydäntäsi! Anna sydämen näyttää tie – koska sydämen tie on onnellisuuden tie.Hyvää viikonloppua! Troligtvis strävar vi alla till att leva ett lyckligt liv. Ibland kan det dock kännas att det är svårt att känna lycka och hitta de små guldkornen i vardagen som gör en lycklig. För vissa är det enklare än för andra att hitta guldkornen i vardagen. Vissa är tvungna att kämpa mer för att bli lyckliga. Eftersom det ibland kan kännas svårt att själv veta vad man skall göra för att hitta lycka så kommer här en liten lista på hur man kan hitta mer lycka i vardagen.

Mod. Vi behöver mod för att utveckla vårt liv och oss själva. Vi behöver ha mod att se på vårt liv och på oss själva utan rädsla. Det behövs mod för att acceptera och förändra. Det behövs mod för att våga leva som man själv önskar.

Ansvar. Det behövs ansvar för att kunna skapa sitt eget liv. Vi måste inse att vi bär många gånger ansvar för vår egen lycka. Ta ansvar för hur du ser på dig själv och livet.

Tid. Vi behöver tid att känna efter, reflektera och vara. Utan tid för oss själva kan vi inte slappna av och njuta.  Att bara vara sänker också stressnivån vilket i sin tur leder till att vi kan känna oss mer avslappnade.

Stillhet. Genom stillhet kommer vi i kontakt med oss själva, vår inre röst, känslor och sanning. Vi behöver stillhet i ensamhet utan att distraheras av andra.    

Medvetenhet. Hur mår jag, känner och tänker jag.  Genom medvetenhet kan vi inse vad vi gillar eller inte gillar och vem vi är och inte är. Först när man är medveten om hur man har det, kan man välja acceptans eller förändring. När jag är medveten om vad jag är och gör, kan jag också ta ansvar för mitt liv.

Insikt. Det räcker inte att någon annan säger något till oss, vi behöver själva inse det. Kanske kan en annan person hjälpa oss att se, men först när det landar i oss, i känslan och tanken, blir det en insikt. När vi har insikten kan vi välja, vill jag fortsätta ha det så här, eller vill jag ha förändring. 

Kreativitet. Vi behöver kreativitet för att hitta nya vägar och lösningar. Vi behöver även kreativitet för att förändra det vi har och vara med och skapa vår egen lycka.

Acceptans. Vi behöver kunna acceptera oss själva och livet och acceptera att det ibland kan ta tid att förändra.  Att acceptera det som varit och hur vi levt våra liv.

Tillit. Ha tillit till dig själv och dina förmågor. Tro på att du kan förändra saker i ditt liv.

Egenvärde så att du kan ta emot det du önskar, både känslor, människor, platser, upplevelser och materiella ting. Känn att du är värd ett lyckligt liv!

Kärlek behöver vi till oss själva för att kunna skapa ett lyckligt liv. Förlåtelse är kärlek, vi förlåter det vi varit och levt. Att acceptera sig själv är kärlek. Vi accepterar oss som vi är och vet att vi alltid försökt vårt bästa. Vi kan ta emot kärlek och ge kärlek. Ett liv i kärlek är ett lyckligt liv.

Lyssna till ditt hjärta! Låt hjärtat visa vägen – för hjärtats väg är lyckans väg

Trevlig helg! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar