måndag 25 maj 2015

PSYKISK HÄLSA SOM LIVSKRAFT

Hej!

20 – 21.5 ordnades kursen Psykisk hälsa som livskraft – ungdomsarbete i Åbo. Kursen gick på svenska där av är detta blogginlägg på svenska. Denna kurs riktade sig till personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar. Eftersom vår förening nu försöker nå ut till unga anhöriga kändes detta som en ypperlig kurs att delta i.

Det psykiska välbefinnandet eller illamåendet bland ungdomar är något som berör varje vuxen som ingår i ungdomarnas vardag och arbete där (Mieli, s. 5). Jag kan inte göra annat än hålla med när det gäller detta. Under denna kurs fick vi lära oss att psykisk hälsa skall ses som en resurs och något som går att utveckla. Under föreläsningar och praktiska övningar fick vi lära oss hur vi ska möta ungdomar och på vilket sätt vi skall hjälpa ungdomar att främja sin psykiska hälsa. Första dagen hade vi mest föreläsningar och diskussion medan andra dagen gick ut på mer praktiska övningar. 

Mycket av det vi diskuterade under kursdagarna handlade om hur visar vi ungdomar vägen och vad visar vi åt dem. När man arbetar med ungdomar måste man komma ihåg att det vi tycker och tänker speglas i vårt möte med ungdomar. Som professionella är det vi som skall fungera som förebilder för våra ungdomar, det är vårt ansvar. En viktig lärdom är att vi som professionella skall visa ungdomen att denna är bra som den är – helt enkelt GOOD ENOUGH. Det är viktigt att vi främjar ungas psykiska hälsa eftersom ungdomar är vår framtid.  


   Yle var även intresserad av kursen och kom därför på plats för att se vad utbildningen gick ut på. Här är YLE:s artikel om du är intresserad Självförtroendet växer med en stark psykisk hälsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar