onsdag 3 augusti 2016

Yhdistyksen uusi työntekijä - vår nya medarbetare

Hej på er alla!
En del av er kanske känner mig sedan tidigare. Jag, Eva Hanses har arbetat vid Svenska Österbottens anhörigförening i tre år, 2011-2013. Jag har också arbetat vid Psykosociala föreningen Svalan i Kristinestad 2007-2008. Arbetet inom tredje sektorn har jag tidigare upplevt som mycket givande och jag är glad över att nu få arbeta vid FinFami under Martinas föräldraledighet.
Till utbildningen är jag socialarbetare och de två senaste åren har Vasa stad varit min arbetsgivare. Jag har arbetat i mångprofessionellt team med svårplacerade arbetslösa som målgrupp.
På fritiden försöker jag hålla mig i form genom att promenera och simma. Jag tycker om kultur och skapande verksamhet i olika former. Jag bor med mina 17-åriga tvillingpojkar i en lägenhet i Vasa centrum. Pojkarna bor också delvis med sin pappa. Ytterligare har jag två äldre pojkar som också bor i Vasa, i egna hushåll.
Idag är jag tredje dagen på jobb här vid FinFami i Vasa och det känns bra. Till min uppgift hör att ansvara för den svenskspråkiga verksamheten. Jag ser fram emot att lära känna Er medlemmar och att få komma igång med gruppverksamheten. Ta gärna kontakt med mig om ni har önskemål angående föreläsningar eller gruppaktiviteter eller om ni annars bara behöver prata en stund. Jag finns här för er och hoppas på många samtal!
Eva Hanses

Hei kaikille!
Osa teistä ehkä tuntee minut ennestään. Minä, Eva Hanses olen työskennellyt yhdistyksessä Svenska Österbottens Anhörigförening 3 vuotta vuosina 2011-2013. Olen myös työskennellyt Psykosociala föreningen Svalanissa Kristiinankaupungissa vuosina 2007-2008. Olen aina tykännyt työskennellä kolmannella sektorilla ja olen iloinen että saan nyt työskennellä FinFamissa ruotsinkielisenä omaisneuvojana Martinan vanhempainvapaan ajan.
Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja viimeiset 2 vuotta työnantajani on ollut Vaasan kaupunki. Olen työskennellyt moniammatillisessa tiimissä, kohderyhmänä vaikeasti sijoitettavat työttömät.
Vapaa-aikana yritän pitää kuntoani yllä kävelemällä ja uimalla. Tykkään kulttuurista ja erilaisista luovista toiminnoista. Asun 17-vuotiaiden kaksoispoikien kanssa Vaasan keskustassa. Pojat asuvat myös osittain yhdessä isänsä kanssa. Lisäksi minulla on kaksi vanhempaa poikaa jotka myös asuvat Vaasassa, omissa asunnoissa.
Tänään olen kolmatta päivää työssä täällä Vaasan FinFamissa ja se tuntuu hyvältä. Vastuualueeni täällä on ruotsinkielinen toiminta. Odotan että pääsen tutustumaan teihin omaisiin ja että pääsen aloittamaan ryhmätoiminnan. Otathan yhteyttä minuun jos sinulla on toivomuksia luennoista tai ryhmätoiminnasta tai jos te muuten vain haluatte keskustella. Olen täällä teitä varten ja toivon saavani monta yhteydenottoa!

måndag 1 augusti 2016

Yhdessä enemmän – projekti - Projektet Mera tillsammans 2016 - 2018


Vuosina 2016 – 2018 yhdistyksemme tulee panostamaan nuorisotyöhön ja nuorisotoimintaan sillä olemme saaneet rahoituksen nuorisoprojektiin. 

 Yhdessä enemmän – projektin tavoite on lisätä tietoutta mielenterveysongelmista ja palveluista nuorille, vähentää stigmaa ja helpottaa keskustelua mielenhyvinvoinnista sekä mahdollistaa matalankynnyksen palveluja. Projektin tarkoituksena on myös antaa nuorille vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä tapoja ilmaista itseään ja helpottaa puhumista vaikeistakin asioista.

Projektin aikana on tarkoitus aktivoida keskustelua mielenterveydestä. Projekti tarjoaa tietoa ja tukea teemapäivien, luentojen ja ryhmätoiminnan kautta, sillä yhdessä tekeminen edistää mielenhyvinvointia.

Projektissa teemme yhteistyötä kuuden eri yläkoulun kanssa Pohjanmaalla, kolmen suomenkielisen ja kolmen ruotsinkielisen kanssa. Kohderyhmämme on kahdeksasluokkalaiset.  

Tavoitteena on ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia sekä tukea perheitä, joissa joku läheinen sairastaa. Projekti tehdään yhteistyössä SÖAF:in kanssa. Projektin rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Bogissa voit seurata projektin kulkua!
 Under åren 2016 – 2016 kommer vår förening att satsa en hel del på ungdomsarbete och ungdomsverksamhet. Detta beror på att vi fått finansiering för ett ungdomsprojekt.

Projektet Mera Tillsammans har som mål att ge ungdomar mera kunskap om mental ohälsa, sänka tröskeln att tala om mental hälsa och ohälsa samt göra vårdtjänster mer lättillgängliga. Projektet har också som syfte att ge kamratstöd åt unga och skapa gemenskap. Genom projektet vill vi ge ungdomar verktyg för att kunna tala om hur man mår.

Under projektet aktiveras diskussionen kring mental hälsa. Projektet erbjuder kunskap och stöd genom temadagar, föreläsningar och gruppverksamhet. Vi tror på att gemenskap skapar psykiskt välbefinnande.

Projektet kommer att samarbeta med sex högstadieskolor i Österbotten. Tre finskspråkiga och tre svenskspråkiga. Målgruppen i projektet är åttondeklassister.

Målet är att förebygga mental ohälsa och stöda familjer där någon lider av mental ohälsa. Projektet fungerar mellan 2016 – 2018 och görs i samarbete med SÖAF (Svenska Österbottens Anhörigförening). Projektet finansieras av Penningautomatföreningen (RAY). 
I bloggen kan du följa projektets gång


torsdag 14 april 2016

ÅNGEST OCH PANIKÅNGEST?!
Många lider av ångest i dag, fler och fler drabbas av panikångestattacker. Ändå är detta inget som det pratas öppet om. Känner du igen dig? Har du också mått dåligt på grund av ångest? 

Har du saknat någon att prata med som har upplevt samma sak. Kanske har det känts som att du är den ända med den här problematiken? Du är långtifrån ensam! Vi på Finfami Österbotten kommer ofta i kontakt med människor med ångest, det är ofta skönt att prata med andra som upplever samma sak, därför vill vi erbjuda dig/er ett diskussionstillfälle den 3.5 kl. 18-20. Kolla in flyern för mera info.

måndag 4 april 2016

YHDISTYKSEN UUSI PROJEKTITYÖNTEKIJÄ SALLA

                                                                  Hej!

Olen Sallamaaria Dyster, 22- vuotias nuori nainen ja aloitin juuri työskentelyn FinFami Pohjanmaa ry:ssä.

Valmistuin vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan opistolta Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi, jonka jälkeen olen työskennellyt parissakin eri paikassa.

Harrastuksiini ja mielenkiinnon kohteisiini kuuluvat lenkkeily ja musiikki, jota myös itse teen, sekä ystävät ja perheeni.

Luonteeltani olen lojaali, huumorintajuinen, toisinaan liian suorasanainen mutta kuitenkin herkkä ja empaattinen ja aina valmis kokemaan jotain uutta.

Mielenkiintoni tätä työtä kohtaan heräsi jo nuorempana, kun itse toivoin että olisi ollut enemmän tietoa saatavilla mielenterveysongelmista kärsiville ja heidän omaisilleen.

Näin netissä ilmoituksen avoimesta työpaikasta ja päätin tarttua tilaisuuteen ja pistää hakemuksen sisään. Pääsin haastatteluun ja loput voit jo arvata.

Olen aina tahtonut työskennellä lasten ja nuorten parissa, ja sellaisessa ammatissa jossa voin auttaa muita. Ja erityisesti sellaisten lasten ja nuorten kanssa jotka ovat jo pieneen ikäänsä katsottuna kokeneet, nähneet ja kuulleet enemmän kuin olisi tarvetta.

Tahdon omalta osaltani olla jakamassa tietoa yhdistyksestä ja avun saamisesta, niille nuorille, joiden lähiomainen kärsii mielenterveys ongelmista ja joille kynnys hankkia apua, on tähän asti ollut liian korkea.


måndag 21 mars 2016

PÅ GÅNG -TULOSSA

Det är mycket som händer hos oss just nu. Mycket intressant program på kommande och mycket planerande. 
Här är lite av det som är på kommande på svenska :)


onsdag 16 mars 2016

FÖRELÄSNING, LIFEHACKING FÖR UNGA

Var och en av oss har säkert någon gång lagt upp olika mål eller löften i våra liv.  Tiden går och våra målsättningar rinner ner i sanden. Varför? Vi blir besvikna när vi misslyckas med våra mål. Kanske vi betraktar oss som usla eller totalt misslyckade. Vi försöker kanske hitta olika förklaringar till varför vi misslyckats igen en gång. Det kan vara svårt att vara optimistisk efter ett misslyckande. Oscar Damèn berättar att vi inte ska känna oss misslyckade eftersom endast 8% av tillexempel alla amerikaner lyckas hålla sina nyårslöften.

Under föreläsningen, Lifehacking för unga  ger Oscar Damèn oss enkla verktyg om hur vi kan uppnå våra mål och hur vi kan bli mera optmistiska. Vi får konkreta exempel på hur vi skall fungera i olika situationer för att lyckas.

Publiken lyssnar intensivt och får även aktivt delta under föreläsningen eftersom vi får som uppgift att välja ett mål vi vill ha verktyg för under föreläsningens gång. Genom små uppgifter och diskussioner med ett par får vi små verktyg för att uppnå vårt mål vi valt.

Jag tror att varje åhörare kände igen sig i ämnet på något sätt och hade därför enkelt att relatera till sin egen vardag. Alla verkar nöjda med föreläsningen och en del av ungdomarna stannar även kvar efter föreläsningen för att diskutera och ge feedback.
Föreläsningen avslutas med meningen: En resa på 1000km börjar med ett enda steg.


Om du vill veta mer om Lifehacking besök Oscar Damèns hemsida!

Föreläsningen ordnades av FinFami Österbotten, SFV Bildning, SÖAF, Vasanejdens föreningar och Folkhälsan. 

fredag 26 februari 2016

Att bemöta vid kriser


I tisdags ordnade vi ett föreläsningstillfälle tillsammans med dagcentret Hyddan i Nykarleby. Under kvällens gång fick vi ta del av en Mindfulness övning tillsammans med M.E.A. Harmonie, samt lyssna på en föreläsning av kurator Gunnar Norrlund.
   I något skede av livet kommer vi alla i kontakt med någon som befinner sig i kris. Det kan vara en vän, kollega eller en främmande människa på gatan som plötsligt blivit drabbad av dödsfall, sjukdom eller andra svåra orsaker som gör att en människa kan befinna sig i ett kristillstånd.  Att bemöta människor som befinner sig i svåra livslägen var temat för kvällen.  De flesta av oss har säkert känt känslan av att man inte vet vad man skall säga till en annan människa som befinner sig i kris. Vi kanske är rädda för att säga något fel som kunde göra situationen ännu värre för den som befinner sig i kris. Som följd av detta kanske det händer sig att man undviker situationen helt och hållet och inte säger något alls. Gunnar Norrlund påpekade att ifall man känner sig osäker inför ett möte med en person som befinner sig i kris, så är det helt normalt och inget som man behöver skämmas för. En tumregel är att det oftast är bättre att säga något, vad som helst, än att inte säga något alls.
   Norrlund har lång erfarenhet av att jobba som kurator till cancer patienter och han gav oss några direkta tips om vad man kan säga i en situation då man möter en människa som befinner sig i kris. Ifall man känner sig väldigt osäker inför det första mötet kan man enligt Norrlund helt enkelt säga ärligt ” Jag vet inte vad jag skall säga, men jag ville ändå komma för att träffa dig”. Ett annat tips som Norrlund gav oss var att istället för att säga ”Hur känns det” så kan man fråga ”Är det något som du önskar få tala om”. Ifall man frågar ifall det är något som personen i kris vill tala om så ger man ett öppet val åt personen som är i kris. Han/hon behöver inte svara mer än ja eller nej ifall han/hon inte vill, men möjligheten att få prata av sig finns också där. Ifall man frågar personen i fråga hur det känns så kan han/hon känna sig tvingad att ge något form av svar, vilket han/hon kanske inte är redo för. Ett annat bra sätt att bemöta en människa i kris kan vara genom att fråga ”Är det något som jag skulle kunna hjälpa dig med”, ifall svaret är nej, kan en bra följdfråga vara ”Om det inte är något just nu, vill du att jag kontaktar dig på nytt senare”. Med dessa frågor ger du plats åt personen som befinner sig i kris, medan du ändå meddelar att du finns där för att ge stöd vid behov.
   Kvällens tema var väldigt intressant och något som berör oss alla. Dessa konkreta tips som Norrlund gav oss kan vara bra att ha i bakfickan ifall man känner sig osäker inför ett möte med en människa i kris. Det viktigaste är att visa att du finns till och att du bryr dig. Det kan också vara bra att svänga på saken och tänka efter; om jag själv befinner mig i kris, hur vill jag bli bemött?

//Fredrikatisdag 16 februari 2016

INFOILTA - INFOKVÄLLJärjestämme infoillan  1.3 klo 18.00 Kelan uusista lääkekorvauksista ja Omakanta - terveyskirjastosta.  
Vi ordnar en infokväll 2.3 kl. 18.00  om FPA:s nya läkemedelsersättningar och Kanta - tjänsterna 

onsdag 10 februari 2016

LIFEHACKING FÖR UNGA


Vill du åstadkomma mera i ditt liv och samtidigt öka din motivation och ditt självförtroende för att uppnå saker? Vill du lära dig tekniker som verkligen fungerar? 

Torsdag den 10.3 kl. 19.00 delar public speakern Oscar Damèn med sig av olika tekniker från forskning i positiv psykologi och motivationspsykologi. 

Ta steget och kom närmare dina mål genom att komma till Folkhälsanhuset i Vasa 10.3 kl. 19.00

Anmälan senast 8.3 (se flyer)
tisdag 9 februari 2016

EN FÖRELÄSNING OM SENSITIVT BEGÅVADE MÄNNISKORFörra veckan så ordnade vi här på föreningen för andra gången en föreläsning om HSP med Malin Knip. Det har visat sig vara en hit båda gångerna. HSP (Highly sensitive person) är ett begrepp som börjar bli mer och mer allmänt. Och många känner igen sig och har äntligen fått en förklarning på varför de känner eller reagerar på ett visst sätt.

HSP är ingen sjukdom eller diagnos utan ett medfött karaktärsdrag som 15-20 % av befolkningen har.  De som har en extra känslighet registrerar fler känslomässiga intryck och reagerar mera på stimulans utifrån och inifrån än andra de bearbetar också intryck på ett djupare plan.
En människa som är högkänslig hör, ser och känner sådant som de flesta andra missar därför att de har en normalkänslighet och är utrustade med mottagare som inte kan avläsa de frekvenser som högkänsliga kan ta in. Man kan säga att för att en flock skall överleva så behövs högkänsliga.

Malin har i sitt material som hon gick igenom på föreläsningen listat täcken på förhöjd känslighet. De skall ni få ta del av här:
 •  man blir lätt uttröttad av många starka intryck
 •   upplevelse att bli urlakad eller tom i själen när man vistas bland många människor under en lång tid
 •  man har större behov än andra att vistas för sig själv en stund
 • man känner av stämningarna när man kommer in i ett rum
 • det händer att man hör undertoner i det folk säger
 • man är duktig på att skapa en trivsam atmosfär
 • man blir stressad av kaotiska miljöer
 • man njuter intensivt av skönhet och ser nyanser som många tycks missa
 • man kan bli djupt gripen av konst, musik, litteratur, teater och film man känner intensivt nyanser, smaker och dofter och njuter av dem
 •  man upplever årstidsväxlingen med stor intensitet
 • man kan ha en känsla av enhet med universum
 • man har ett rikt inte liv, funderar kring existentiella frågor
 • känslorna är lättväckta
 • man är sällan påträngande eller burdus man respekterar andras gränser instinktivt
 •  blir i obalans om man inte får äta regelbundet
 • man är bra på att se andras behov
 •   man engagerar sig lätt för mycket i andras problem
 •  man har lätt för att komma på nya idèer
 •  som barn ansågs man ofta vara blyg och känslig
 •    man har ofta svårt att mentalt släppa saker som har hänt, man kan ha en tendens att älta saker
 • man tycker ibland att det är obegripligt att andra inte blir så berörda som man själv blir av olika saker
 • man funderar ofta kring sina egna och andras reaktioner
 •   man svänger väldigt snabbt i humöret
 •   man har svårt att hitta off-knappen
 •    man skäms ofta för att man är så löjligt-känslig
 •  blir man arg så börjar man gråta
 •   man känner sig ofta dränerad på energi
 •   man tycker inte om att titta på skräckfilmer
 • man kan ha svårt att följa debatter
 •  man tycker bättre om att umgås med människor på tumanhand än i större grupper
 •   man är inte så intresserad av småprat men eftersom att man är en god lyssnare så får man ibland höra mera än man vill. Artighet hindrar en från att visa att man är trött.
 •  man upplever sig som en social ensamvarg


Malin nämner att man kan tänka på är att det inte är bättre eller sämre att vara extra känslig, det är ett neutralt personlighetsdrag, vi är precis sådana som det är meningen att vi skall vara- Det gäller att acceptera att så här är vi och vi anpassar vårt liv att leva efter det. Kanske skall man försöka anpassa livet efter sig själv och inte sig själv efter livet alltför mycket.

Boktips: -Drunkna inte i dina känslor av Maggan Hägglund och Doris Dahlin
Aktuell lista på studier hittas på www.hsperson.com


Här kan du göra ett test och se om du är högkänslig

måndag 8 februari 2016

KOM IHÅG DE UNGAS RÖST!

KOM IHÅG DE UNGAS RÖST!

När man arbetar med unga eller för unga händer det lätt att man glömmer bort att fråga de ungas åsikter och tankar.  Den 5.2 hade vi möjlighet att delta i ett seminarium, Tillsammans – Ett seminarium där ungas röst hörs. Seminariets syfte var att ge professionella verktyg och metoder för att lyckas involvera ungdomar. När unga får vara delaktiga och med och påverka blir de också tryggare vuxna som vågar delta i olika sammanhang, det menar Ann Backman. Vi borde nog oftare fråga ungas åsikter och fråga om hur ni unga vill bli bemötta. Som vuxna borde vi inte ta för givet att vi vet hur ni unga vill bli bemötta.

Vi fick ta del av 6 punkter som unga har utarbetat om hur de vill bli bemötta. Dessa punkter borde vi alla komma ihåg i vår vardag.

-          det som erbjuds unga skall vara lågtröskelsverksamhet
-          det skall kännas tryggt och välkomnande
-          unga uppskattar empati och att man har tid att lyssna
-          unga vill känna att saker och ting uppnås tillsammans
-          man skall vara känslig för den ungas situation
-          unga vill kunna påverka stödet som ges

Dagen var givande på många sätt. Man fick absolut nya tankar och verktyg som man kan ha nytta av i vardagen.  

Till er unga vill jag säga: Våga säga vad ni tycker! och till alla vuxna och professionella vill jag säga: Kom ihåg att ta unga i beaktande, de är en resurs!


Ha en bra vecka! 

// Anna 

tisdag 26 januari 2016

ETT FORUM FÖR UNGA KRING VÄLBEFINNANDE


Är du intresserad av välbefinnande? Har det lite tråkigt på onsdagkvällar? Eller vill ha ett ställe att hänga på med dina vänner? Då är Träffpunkten kanske något för dig/er. 
Vid Träffpunkten kan unga samlas kring teman med välbefinnande i fokus, som reflekterar vår vardag och som inbjuder till samvaro.
Temat behandlar vi i grupp på olika vis; seminarium, diskussion, workshop, praktiskt osv. Träffpunkten är öppen för alla unga och unga vuxna som känner sig intresserade. 

Under våren kommer Träffpunkten att bjuda på en el del intressanta program och samvaro. Ta chansen och kom med! 

Redan nästa veckas onsdag 3.2 är första kvällen och med temat: Vilken soppa – om kosten som inte kostar!
I hopp om välbesökta onsdagskvällar, välkomna!

Platsen är Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25 och ingång från gården. Verksamheten är öppen mellan 18-20, och inträdet är fritt.


Ha det gott! 
torsdag 21 januari 2016

VAPAAEHTOISIA NUORTENTOIMINTAAN!


Oletko kiinnostunut yhdistys – tai vapaaehtoistoiminnasta?

 Yhdistyksemme on kehittämässä nuorten toimintaa ja etsii nyt suomenkielisiä vapaaehtoisia (18 – 29v) jotka haluaisivat tukea 13 – 29 vuotiaita syrjäytymisvaarassa olevia nuoria Vaasanseudulla. Vapaaehtoisena saisit kehittää nuorille toimintaa, tavata nuoria ja keksiä heidän kanssa mielekästä tekemistä.  Toiminnan tarkoitus on edistää nuoren hyvinvointia. Jos olet avoin, ymmärtäväinen ja haluat tukea muita niin olet juuri oikea henkilö tätä toimintaa varten! Järjestämme infotilaisuuden kiinnostuneille tänä keväänä, haluamme antaa sinulle keinoja joita voit tarvita nuorta tukiessa. Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä anna.hakans@finfamipohjanmaa.fi tai soita 044-9777335.


måndag 18 januari 2016

SINUN APU VOI OLLA SE RATKAISEVA – OJENNA KÄTESI JA OLE LÄSNÄ! - DU KAN GÖRA SKILLNAD – STRÄCK UT DIN HAND OCH STANNA KVAR!

Ole se henkilö jonka apu ratkaisee. Ojenna kätesi! Se on tärkeämpää kuin voisit uskoa.

Monta vuotta sitten voin todella huonosti. Tunsin itseni todella yksinäiseksi ja hylätyksi omien ongelmieni kanssa.  Koin, että kukaan ei ymmärtänyt tilannettani tai olisi pystynyt auttamaan minua. Miten joku olisi voinut auttaa minua kun en oikein tiennyt minkälaista apua olisin tarvinnut. Kaipasin henkilöä, jonka olalle olisin voinut nojata ja joka olisi halannut minua ja sanonut: Kaikki järjestyy.

Jos lähipiirissä ei ole ketään, joka lohduttaisi, on helppoa muuttua sulkeutuneeksi ja itsetuhoiseksi. Niin kävi myös minulle. Ajan myötä puhumisesta tuli yhä vaikeampaa, koska olin pitänyt asioita liian kauan sisälläni. En oikein tiennyt mitä sanoisin, kuinka sanoisin tai kenelle.

Ulospäin  saattoi vaikuttaa siltä, että kaikki oli ihan hyvin, mutta tosi asia oli se, että taistelin todella kovaa. Elämästä tuli noidankehä – kaikki vaikutti ulospäin hyvältä joten en saanut tukea ja sen takia jouduin jatkaa taistelua yksin. Minua ei kulttu tai huomattu sillä en halunnut häiritä. Ajattelin, että olinhan minä pärjännyt näin kauan, miksi en voisi pärjätä myös vähän pitempään.

Lopulta tapasin henkilön, joka ojensi kätensä ja oli läsnä. Tästä henkilöstä tuli ensimmäinen aikuiskontakti moneen vuoteen. Hän kuunteli minua vaikka en juurikaan puhunut, hän ei jättänyt minua vaan oli kärsivällinen vaikka asiat edistyivät hyvin hitaasti. Hän oli minun puolellani jokaisessa tilanteessa – pystyin siis luottamaan häneen. Hän auttoi minua ymmärtämään, että minulla oli oikeus näkyä ja kuulua. Hän auttoi minua ymmärtämään, että minulla oli oikeus jatkaa elämääni ja olla onnellinen vastoinkäymisistä huolimatta.  Tämän henkilön ansiosta uskalsin vähitellen ruveta purkamaan suojamuurejani.  Uskon tai oikeastaan tiedän, että tämä henkilö ei voi ymmärtää kuinka tärkeä hän minulle on ollut tai kuinka tärkeää työtä hän tekee.

Teille kaikille, jotka taistelette haluan sanoa: pyytäkää apua, te löydätte kyllä aina niitä ihmisiä, jotka haluavat auttaa. Se on totta, että omasta tilanteesta kertominen voi olla todella vaikeaa ja pelottavaa mutta se on todella sen arvoista! Kaikille teille muille haluan sanoa: ojentakaa kätenne tukea tarvitsevalle. Kysykää tämän henkilön vointia ja näyttäkää, että olette käytettävissä. Yhden henkilön apu voi olla ratkaiseva!  Sinun ei tarvitse olla kuraattori, psykologi tai lääkäri – ole vierellä kulkija!

Olkaa vierellä kulkijoita toisillenne!

Voimia! t: Anna 


Var den person som gör skillnad. Sträck ut din hand! Den är mer uppskattad än du tror.


För många år sen mådde jag oerhört dåligt. Jag kände mig ensam och övergiven med de problem jag kämpade med. Jag kände att ingen förstod min situation eller kunde hjälpa. Hur kunde någon hjälpa mig när jag inte riktigt visste hur jag ville bli hjälpt? Jag saknade en person att luta mig på och en som kunde krama om mig och säga: Det kommer nog att bli bra.

När det inte finns någon person att få tröst från är det väldigt lätt att bli inåtvänd och självdestruktiv. Det blev jag också. Det blev allt svårare att tala om sin situation eftersom man hållit den inom sig så länge. Man visste inte vad man skulle säga, hur man skulle säga eller åt vem..

Utåt sett såg det säkert ut som att jag mådde hur bra som helst, men egentligen kämpade jag oerhört mycket. Livet blev en ond spiral – allt verkade bra så jag fick ingen hjälp och då blev jag tvungen att kämpa vidare själv. Jag syntes eller hördes inte för jag ville inte störa. Jag tänkte att jag hade ju klarat mig så här länge, varför skulle det inte fungera en tid till.

Tillslut träffade jag en person som sträckte ut sin hand och stannade kvar. Denna person blev den första vuxenkontakten på många år. Hon lyssnade på mig fast jag inte sa så mycket, hon stannade kvar och hade tålamod fast det gick långsamt. Hon stod vid min sida i vått och torrt – jag kunde lita på henne. Denna person hjälpte mig att förstå att jag hade rätt att synas och höras. Hon hjälpte mig att förstå att jag kunde gå vidare, att jag hade rätt att vara lycklig och må bra trots mina motgångar. 
Småningom började jag släppa alla murar jag byggt upp runt om mig tack vare det stöd jag fick. Jag tror inte denna person vet hur viktig hon varit för mig och hur otroligt viktigt arbete hon gör.

Till alla er som kämpar vill jag säga: sök hjälp för det finns alltid människor som vill hjälpa. Ja, det kan kännas oerhört jobbigt att berätta om sin situation men det är absolut värt det! Till alla er andra där ute vill jag säga: sträck ut er hand till en person som ni ser mår dåligt. Fråga hur personen mår, stanna kvar och visa att ni finns där om det behövs. En person kan göra skillnad! Du behöver inte vara, kurator, psykolog eller läkare för att hjälpa – var en medmänniska!

Var medmänniskor för varandra!
Kram! Anna

torsdag 14 januari 2016

INTRODUKTION I SÖMNSKOLAN


Igår hade vi e intressant kväll här hos oss. Vi funderade på sömn och på sömnproblem. Johnny Granholm som driver sitt egna företag Yogastudio kom hit och gav tips och råd om vad man kan göra åt sina sömnproblem.

Vi diskuterade en del om vad det är som gör att man inte hittar sömnen på kvällarna, många av de som deltog hade problem med att de ofta lämnar att ligga och grubbla, tankarna far genom huvudet och små saker förvandlas till stora problem, någon tillade dock att tankarna som dyker upp vid läggdags inte alltid behöver vara negativa men att man hur som haver lämnar att fundera.

Sömnproblem blir ofta till en ond spiral som växer sig större. Sömnproblem är ofta relaterade till stress.  Har du det stressigt på jobbet eller kanske hemma? Kanske är det svårt att hitta sömnen en natt, som blir två nätter om blir tre och så vidare... sömnbrist gör ofta att du känner stress över att du vet att du MÅSTE sova, du ligger kanske och tittar på klockan, kanske räknar du timmarna tills du måste stiga upp, detta ökar naturligtvis på den inre stressen som i sin tur bidrar till att det verkar helt omöjligt att somna. Då klockan ringer så känns det som att du just har somnat. Vi är många som känner igen oss i denna problematik.

I genomsnitt så har 30 % av befolkningen sömnproblem. Bland seniorer så har 80-90 % någon gång av problem med sömnen. Problemen ökar också bland unga flickor 16-25 år. Sömnen har stor betydelse för oss, med för lite sömn blir det svårt att fungera normalt, vi blir ofta okoncentrerade och irriterade Men sömnen inverkar också på hjärnan, blodtrycket och många andra viktiga funktioner i vår kropp.

Johnny berättar att det som kan hjälpa då man lider av sömnproblem är att bryta mönstret. I stället för att ligga och vrida dig gör något som du tycker om, gör du något som du tycker om så slappnar du av och har lättare att hitta sömnen. Lyssna på musik, se på tv, surfa, ät något, läs eller gör olika avslappningsövningar, men bara om du gillar det annars kommer det inte att hjälpa. Det finns inget som är fel, bara det funkar för dig. Gör inte tex. andningsövningar om du inte känner dig bekväm med det. Gillar du att lösa sudoku eller att gå ut på en promenad så gör det även om det är mitt på natten bara det känns ok för dig.En andningsövning som du kan pröva är att sätta handen på magen och andas in långsammare än du gör i vanliga fall och släpp ut luften, känn hur handen lyfts och sänks på magen av dina andetag. Blunda om det känns ok, upprepa i en minut.


Sov gott! Martina