måndag 8 februari 2016

KOM IHÅG DE UNGAS RÖST!

KOM IHÅG DE UNGAS RÖST!

När man arbetar med unga eller för unga händer det lätt att man glömmer bort att fråga de ungas åsikter och tankar.  Den 5.2 hade vi möjlighet att delta i ett seminarium, Tillsammans – Ett seminarium där ungas röst hörs. Seminariets syfte var att ge professionella verktyg och metoder för att lyckas involvera ungdomar. När unga får vara delaktiga och med och påverka blir de också tryggare vuxna som vågar delta i olika sammanhang, det menar Ann Backman. Vi borde nog oftare fråga ungas åsikter och fråga om hur ni unga vill bli bemötta. Som vuxna borde vi inte ta för givet att vi vet hur ni unga vill bli bemötta.

Vi fick ta del av 6 punkter som unga har utarbetat om hur de vill bli bemötta. Dessa punkter borde vi alla komma ihåg i vår vardag.

-          det som erbjuds unga skall vara lågtröskelsverksamhet
-          det skall kännas tryggt och välkomnande
-          unga uppskattar empati och att man har tid att lyssna
-          unga vill känna att saker och ting uppnås tillsammans
-          man skall vara känslig för den ungas situation
-          unga vill kunna påverka stödet som ges

Dagen var givande på många sätt. Man fick absolut nya tankar och verktyg som man kan ha nytta av i vardagen.  

Till er unga vill jag säga: Våga säga vad ni tycker! och till alla vuxna och professionella vill jag säga: Kom ihåg att ta unga i beaktande, de är en resurs!


Ha en bra vecka! 

// Anna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar