torsdag 23 november 2017

Temadagar vid Korsholms högstadium

Projektet Mera Tillsammans ordnade temadagar i Korsholms högstadium 13-14.11. Till vår hjälp hade vi med några socionomstuderande från Novia som höll varsin workshop om stress. 

Temadagarna inleddes med en introtimme på måndagen 13.11 för alla åttondeklassister. Temat var psykisk hälsa och ohälsa. Efter introtimmen fortsatte vi med workshoppar inom två olika teman- stress och självkänsla.


Workshop Självkänsla


Projektet Mera Tillsammans


Projektet Mera Tillsammans hade en workshop med temat självkänsla. I början presenterade vi oss alla med känslokort, och alla fick välja ett kort utifrån ”hur det känns i livet just nu”. 

Under workshopen pratade vi om vad självkänsla är och vad som är fördelarna med en god självkänsla. Vad som kännetecknar en god respektive en dålig självkänsla, samt vad som kan påverka självkänslan positivt respektive negativt. Vi delade även ut tips för en bättre självkänsla, samt info om var man kan få hjälp, stöd och information.

Under workshopen målade eleverna sin självkänsla på ett papper (med motsatt hand för att minska prestationskraven). I slutet av timmen fick eleverna till uppgift att skriva ner 5 saker som de tycker att är bra med sig själva. Det kunde vara egenskaper eller färdigheter (t.ex. jag är omtänksam, jag är bra på att laga mat). Detta är en övning som alla kan göra för att ta en stund till att uppskatta och peppa sig själv!

Känslokort

Teckningar självkänsla

Teckningar självkänsla


Workshop Stress

Novia socionomstuderande 13.11


Hej!

Vi är fyra kvinnor vid namnen Carolina, Nicolina, Ida och Julia och vi är andra årets socionomstuderande på Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Vi fick äran att ordna en workshop för åttonde-klassister i Korsholm högstadium i samarbete med FinFami och vårt tema var stress. 

De flesta av oss känner stress nu som då och speciellt för elever och studerande är det nästan vardag, därför är det viktigt att prata om det. Det är också bra att ha förmågan att kunna slappna av. Vi började vår workshop med att först reda ut tillsammans med eleverna vad stress är och varför den uppstår. Stress kan vara positivt eller negativt, kortvarigt eller långvarigt och symptomen är olika beroende på individ. Eleverna hade inte pratat så mycket om stress tidigare, därför var tillfället uppskattat både av elever och lärare.

Vi hade förberett en teoretisk del, men också en “tankenöt” i vilken eleverna fick arbeta i grupper och diskutera två stycken frågor och skriva ner funderingarna på papperet. Frågorna var följande: “StressVad är det som gör att ni blir stressade?” och “Stressymptom – hur känns det i kroppen när man blir/är stressad?”.

Vi diskuterade också hur man gör för att undvika stress och vad som är bra att tänka på när man är stressad. Vi hade gjort en sammanfattning på papper med tips om hur eleverna kan hantera stress i skolan och hemma som vi delade ut. Där stod bland annat att man kan göra egna anteckningar, skriva ner sina känslor och använda andra ord för stress (bråttom-sjuka, press, oro, nervositet m.m.) för att inte känna stress av själva ordet. 

Ett annat exempel var avslappningsövningar, vilket vi också gjorde med klasserna som avslutning. Eleverna fick ha en lugn stund på dagen under våra workshopar med släckta lampor och ett ljudklipp där en kvinna ledde övningen. Eleverna bads att reflektera över sina tankar, fokusera på andningen, “bara vara” och bestämma en avsikt med resten av dagen eller en egenskap hos sig själva som de ville lyfta fram. De flesta tog vara på tillfället och såg nog så lugna ut när de lämnade klassrummet, vilket var ett av våra mål!

Vi vill tacka FinFami för att de gav oss tillfället att öva på att leda en grupp och litade på vår förmåga att själva klara av de olika situationerna som uppstod i de klasser vi höll vår workshop för. Tack även för god handledning och feedback!

 

Workshop Stress

Novia socionomstuderande 14.11

Idag hade vi vår temadag, vi besökte Korsholm högstadium och hade en 45 min workshop åt fyra olika klasser om stress och utbrändhet. Det var intressant att se hur olika grupper fungerade och hur flexibla vi kunde vara för att anpassa workshopen efter gruppen. Vi skulle gärna ha liknande workshops igen med samma målgrupp. Vissa var mer insatta i ämnet och vissa mindre, det var väldigt intressant att ser och höra deras tankar kring det. Det var kul att vi fick möjligheten att hålla denna workshop, det var både lärorikt och spännande.

Matilda Lönnvik, Sofia Naydenov, Malin Koskela, Adna Cavcic, Julia Södergård/Caroline Sand
projektarbetare Mera Tillsammans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar