tisdag 11 augusti 2015

INTRODUKTION I MINDFULNESS

Allt fler människor lider av stress i vårt samhälle. Det är kanske inte så konstigt med tanke på alla de krav som ställs på oss. Men med hjälp av olika knep kan man minska sin stress. Mindfulness är ett bra alternativ. 

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som innebär att se verkligheten som den är, stanna upp och avsiktligt lägga märke till kroppen, känslorna, sinnet och det som sinnet är uppfyllt av. Att vara mindfull är att vara uppmärksam och medveten i nuet, att uppleva stunden som den är, att leva här och nu.
Detta leder till att det blir lättare att hantera vardagliga situationer, uppmärksamma kroppens signaler, göra medvetna val och beslut och förmågan att styra våra liv ökar.
Mindfulness är forskningsbaserat och forskningsresultat visar att mindfulnessträning bidrar bland annat till:
- Ökad självkännedom och självacceptans

- Minskad oro och stress, större lugn

- Bättre koncentration och fokus

- Ökad glädje och livskvalitet
- Stärkt immunsvar, bättre sömn
- Mindre smärta
- Lägre blodtryck
- Ökad empati
- Positiva effekter på hjärnan

Mindfulness kan vara ett sätt att ta befäl över sitt eget liv, relationerna till familj, arbete, omvärlden, men först och främst till sig själv som människa. Mindfulness är upplevelsebaserat.

(källa: http://www.meaharmonie.fi/p/mindfulness.html)


Hjärtligt välkommen att delta i en introduktion i MINDFULNESS
Vi ordnar en introduktion till mindfulness den 13.10 kl. 18.00-19.30. M.E.A HARMONIE, kommer hit till byrån på Kyrkoesplanaden 31 och introducerar mindfulness.

Tillfället är gratis och svenskspråkigt, Det finns ett begränsat antal platser. Anmälningar tas emot till och med 7.10. Anmäl dig till info@finfamipohjanmaa.fi eller till Martina 0442000733

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar