tisdag 25 augusti 2015

YHDESSÄ ENEMMÄN - MERA TILLSAMMANS

YHDESSÄ ENEMMÄN – VALTAKUNNALLISET OMAISPÄIVÄT

22 – 23.8 vietimme mielenterveysomaispäiviä Hämeenlinnassa. Meidän yhdistyksestämme näille päiville lähti kuusi omaista, yksi työntekijä ja yhdistyksemme puheenjohtaja. Päivien tarkoitus oli tuoda yhteen mielenterveysomaisia koko Suomesta ja tarjota mielenkiintoisia luentoja ja mielekästä ohjelmaa. Työntekijänä olin paikalla ainoastaan lauantaipäivän, mutta ehdin kuitenkin osallistumaan vaikka mihin.

Luennot opettivat minulle mm. että meidän useammin pitäisi sanoa itsellemme että olemme tärkeitä ja ihania. Meidän tulisi myös useammin muistaa meidän läheisiä, ystäviä ja tuttuja, sanomalla heille: kiitos, että olet olemassa! Yksin emme pärjää!

Yksi luennoitsija inspiroi omaisia oikein kunnolla, tämä henkilö oli Markus Raivio. Voin sanoa, että oli mahdotonta lähteä hänen luennoltaan ilman, että oli pää täynnä inspiraatiota ja ideoita. Hän aloitti sanomalla, että suurin lahja minkä jollekin voi antaa on olla kiinnostunut siitä, mistä joku puhuu. Mielestäni meidän pitäisi useammin muistaa kuunnella toisiamme sillä meistä jokainen osaa jotain ja voi opettaa toinen toista. Hän puhui myös siitä minkälaista vertaistuki voisi olla. Ei vertaistuen tarvitse olla sitä että kokoonnutaan johonkin ryhmänä ja vain istutaan ja keskustellaan. Vertaistuki voi olla niin paljon muuta.   Vertaistuen pitäisi mieluummin olla paikka missä tavataan vahvuuden, taidon ja auttamisen merkeissä.

Myöhemmin lauantaina saimme osallistua erilaisiin työpajoihin. Itse osallistuin: Taiteesta tunteisiin reissupolku menetelmään. Menetelmän ideana on saada osallistujat miettimään minkälaisia tunteita taide ja taulut herättävät heissä. ”Reissupolun opas johdattaa osallistujat taideteosten yhteydessä esitettyjen kysymysten ja tehtävien avulla muistoihin, kokemuksiin ja oivalluksiin.” Välillä voi olla helpompaa ilmaista itseään taiteen avulla. Uskon ja toivon, että tätä menetelmää tullaan myös käyttämään jollakin tavalla meidän yhdistyksessä. Se miten ja milloin se jää nähtäväksi.
Loppujen lopuksi haluan sanoa, että omaispäivät olivat todella hyvät ja että niitä tulee järjestää myös tulevaisuudessa. Jos olet kiinnostunut, näistä päivistä suosittelen niitä lämpimästi.  Uskon, että jokainen osallistuja sai jotain näistä päivistä.


MERA TILLSAMMANS NATIONELLA ANHÖRIGDAGAR

22 – 23.8 ordnades nationella anhörigdagar i Tavastehus. Från vår förening deltog sex anhöriga, en anställd och föreningens ordförande. Dagarna hade som syfte att för samman anhöriga till personer som lider av mental ohälsa från hela Finland. Under dagarna erbjöds intressanta föreläsningar och meningsfulla aktiviteter. Jag som kom som föreningens anställd var endast på plats på lördag, men jag hann i alla fall delta i allt möjligt.

Från föreläsningarna lärde ja mig bland annat att vi oftare borde säga åt oss själva att vi är viktiga och härliga. Vi borde också oftare säga: tack för att du finns åt våra nära och kära. Ensam är vi ingenting!

En av föreläsarna inspirerade oss ordentligt, nämligen Markus Raivio. Jag kan säga att det var omöjligt att lämna hans föreläsning utan inspiration och en massa nya idéer. Han började med att säga att den största gåvan du kan ge åt en person är att du lyssnar på vad den personen har att säga. Jag tycker att vi oftare borde komma ihåg att lyssna på varandra eftersom var och en av oss kan något och har något att ge.  Han talade även om hurudant kamratstöd borde vara. Kamratstöd behöver inte vara det att man samlas med en grupp och endast sitter och diskuterar. Kamratstöd kan vara så mycket mer. Kamratstödet borde hellre gå ut på att träffas och dra nytta av varandras styrkor, konster och möjligheter att hjälpa varandra på olika sätt.

Senare under lördagen fick vi delta i olika programpunkter. Själv deltog jag i: Taiteesta tunteisiin reissupolku programmet. Denna stigens eller programmets syfte är att få deltagarna att fundera på hurudana känslor konst och specifika tavlor väcker i dem.  Ibland kan det vara enklare att uttrycka sina känslor genom konst. Jag tror och hoppas att denna stig eller detta program är något vår förening också kommer att användas. Hur och när vi kommer att använda metoden kvarstår.  

Till slut vill jag säga att dessa dagar var mycket givande och bör ordnas på nytt. Om du är intresserad kan jag varmt rekommendera dessa dagar. Jag tror att varje deltagare fick något från dessa dagar. Enemmän tieto reissupolusta löydät tästä. Här kan du läsa mer om metoden   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar