onsdag 11 november 2015

VÅGA TALA - VÅGA HJÄLPA! - TEMADAG PÅ BORGAREGATANS SKOLA

Idag 11.11 såg våran arbetsdag lite annorlunda ut än vanligt, vi fick nämligen delta på en temadag som ordnades på Borgaregatans skola i Vasa. På plats fanns flera olika aktörer och eleverna fick gå gruppvis till olika workshops.

För oss handlade det om att på 40min få ungdomarna att förstå hur viktigt det är att våga prata med en vuxen om någon i ens familj lider av mental ohälsa eller missbruk. Vi ville också få fram hur viktigt det är att erbjuda hjälp åt en vän.

Under dagen mötte vi tre grupper med elever. Först fick eleverna ta del av en berättelse ur verkliga livet om hur det är att som tonåring leva med en förälder som är deprimerad. Det fick höra om hur vardagen kan se ut när ens förälder inte orkar stiga upp ur sängen. De fick också höra om hur det känns redan som barn att ta ett vuxet ansvar och vad detta ledde till i dennas fall.
Vi ville lyfta fram hur viktigt det är att våga prata med en vuxen och att söka hjälp när man känner att man behöver det. Eller att våga hänvisa en vän att söka hjälp om man upplever att en vän skulle behöva det.Vi hade också ett gäng socionomstuderanden med oss som hjälp. De hade fått till uppgift att planera en uppgift som relaterade till berättelsen. Uppgiften handlade om påståenden där det inte fanns några rätta svar. Vi fick ta del av olika påståenden och efter det fick eleverna någondera ställa sig vid en JA – station, NEJ – station eller vid KANSKE.
Här är några av de påståenden eleverna fick ta del av:
Jag vet någon som inte har någon att prata med..
Jag vet vart min kompis kan vända sig om hen behöver stöd..
Jag vet vad barnkonventionen är..


Efter påståenden upplystes eleverna om var de kan få stöd och vart de kan söka sig för att få hjälp.

Vi på FinFami och studerandena vill tacka Borgaregatans elever för en bra dag.

Kom ihåg att det inte är någon skam att söka hjälp om du eller någon i din närhet mår dåligt.
Du är modig!Vi finns här för dig! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar