torsdag 22 juni 2017

ETT TOPPEN LÄSÅR I BAGAGET
Skolorna har slutat och ungdomarna njuter av sommarlovet men tänkte i alla fall kort berätta vad projektet har sysslat med under det gångna läsåret och dessutom tacka för mig. 
 
Det här läsåret har innefattat mycket. Vi har hunnit ordna mellan 50 – 60 evenemang, vissa större och vissa mindre. Evenemangen har bland annat bestått av föreläsningar, temadagar, workshopar, PopUp – evenemang och gruppverksamhet. Det som har varit gemensamt för allt som vi har ordnat är att allt har behandlat mental hälsa på något sätt. 

Under året har vi fått se hur många ungdomar växt och hur deras inställning gentemot ämnet har förändrats. Vi har fått läsa i våra feedbackblanketter att ungdomar tycker att det inte talas tillräckligt om mental hälsa/ohälsa och att det är bra att någon vågar tala om ämnet. Vi har kanske ibland blivit förvånade över att ungdomar verkligen tar mental hälsa och ohälsa på så stort allvar. Jag tycker att det om något, berättar att vi måste tala mer om mental hälsa/ohälsa och våga föra en dialog om ämnet, utan att känna att ämnet är stigmatiserande. 

Projektet har haft nästan 3000 deltagare under läsårets gång och vi har träffat mer än 800 olika människor. Vi skulle aldrig ha lyckats möta så här många ungdomar och erbjuda vårt stöd utan våra samarbetsskolor och samarbetsaktörer så tusen tack till er alla. 

Projektet blickar redan nu mot nästa läsår. En del saker förändras under nästa läsår, skolor byts och projektplanerare byts. Nästa läsår kommer projektet att ha Merenkurkun koulu i Vasa och Tegengrenskolan i Vörå som huvudskolor. De fyra andra skolorna som projektet samarbetar med kommer självklart inte glömmas, men erbjuds något mindre. Från och med i höst kommer projektet dessutom att ha en ny projektplanerare eftersom jag blir mammaledig. 

Avslutningsvis kan jag säga att det här läsåret har varit ett otroligt bra läsår! Jag tror att vi har lyckats göra mental hälsa/ohälsa mindre stigmatiserande och fått ungdomar att bli mer medvetna om hur viktigt det är att ta hand om sig själv och sitt psykiska välmående.

Häng med på bloggen i fortsättningen också. Jag tror nästa läsår kommer bli kanon!


/ Anna Håkans, projektplanerare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar