tisdag 20 juni 2017

Hyvinvointi ja ihmissuhteet


Ihminen on sosiaalinen olento. Tarvitsemme muita selviytyäksemme ja voidaksemme hyvin. Jo vauvaiästä asti tarvitsemme läheisyyttä ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa kasvaaksemme tasapainoisesti. Vuorovaikutuksen avulla me opimme ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja muodostamaan merkityksiä ympärillämme olevista asioista. Sosiaaliset suhteet muokkaavat minäkäsitystämme ja maailmankuvaamme. Ne vaikuttavat niin arvoihin, asenteisiin kuin tunteisiinkin. Erityisesti läheisillä ihmisillä on suuri vaikutus. Haluamme meille läheisten ihmisten hyväksyvän ja arvostavan meitä, joten omat ajatuksemme ja maailmankuvamme muovautuvat jopa huomaamattamme, kun olemme vuorovaikutuksessa läheisten ihmisten kanssa.


Hyvät ihmissuhteet luovat turvallisuutta, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ne antavat voimavaroja elämään. Ihminen, jolla on vahvoja ja hyviä ihmissuhteita selviää todennäköisesti paremmin elämän tuomista haasteista ja kriiseistä. Professori John Capioccon (Rewarding Social Connections Promote Succesful Ageing, 2014) teettämässä tutkimuksessa tuli ilmi, että hyvät ystävyyssuhteet auttoivat vastoinkäymisistä selviämisessä. Ihmiset, joilla oli hyviä ihmissuhteita, sietivät stressiä paremmin ja osasivat käyttää sitä voimavarana ennemmin kuin musertuivat stressin painosta. Samassa tutkimuksessa selvisi myös, että yksinäisyys ja syrjäytyminen aiheuttavat unettomuutta, verenpaineen kohoamista, vastustuskyvyn laskemista ja masennusriskin kohoamista. Myös stressihormoni kortisolin taso oli kohonnut ja yleisen subjektiivisen hyvinvoinnin taso oli matalampi niillä, joiden ihmissuhteet olivat heikkoja. Yksinäisyys onkin usein pohjalla negatiivisten tunteiden, kuten masennuksen, vihan, surun, tarpeettomuuden, tyhjyyden, haavoittuvuuden ja pessimismin syntymisessä (The Lonely Society Report 2010).


Nämä ja monet muut tukimukset osoittavat sen, kuinka tärkeää ihmiselle on olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Vaikka ihmissuhteet tuovat myös haasteita, ennen kaikkea ne antavat meille voimavaroja, joiden avulla jaksamme. Läheiset ihmissuhteet tyydyttävät ihmisen perustarpeita, kun tunnemme itsemme hyväksytyksi ja rakastetuksi. Ne myös tuovat turvaa ja varmuutta arkeen. On helpottavaa tietää, että on olemassa joku jolle puhua ja jonka kanssa jakaa niin ilot kuin surutkin. Samalla opettelemme perustavanlaatuisia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Opimme myös rakastamaan ja hyväksymään muita. Tämäkään ei tapahdu hetkessä, vaan se on koko elämän mittainen prosessi. Nyky-yhteiskunnan paineet luovat erityisiä haasteita hyvien sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Meillä on kiire niin töissä kuin kotonakin, jolloin helposti karsimme ihmissuhteidemme ylläpitämisestä. Kiireen keskellä meidän tulisi kuitenkin muistaa antaa aikaa läheisillemme. Ei sen tarvitse olla edes kuin pieni viesti, soitto tai kahvihetki, kunhan vain muistaa edes hetken vaalia ihmissuhteitaan. Pysähdy hetkeksi miettimään, oletko viimeaikoina ollut yhteydessä ystäviisi tai perheenjäseniisi. Jos et, ota tällä viikolla tavoitteeksi kysyä jonkun läheisen kuulumisia tai ehdottaa vaikka yhteistä kahvihetkeä. Se piristää niin ystävää kuin sinua itseäsikin.

/ Aada

2 kommentarer:

 1. Tämän tyylin kirjoitukset yksinäisyydestä ovat periaatteessa niitä varten, jotka eivät ole yksin. Harmittaa ettei kukaan ole vielä keksinyt tapaa jolla ihminen, jolla ei ole ystäviä, pystyy nostamaan ihmisarvoaan tarpeeksi, että muut hyväksyvät hänet.


  "Mutta miksi yksinäisyys on niin vaarallista? Yksinäisyystutkimuksen kärkinimi maailmassa on Chicagon yliopiston sosiaalisen neuropsykologian professori John Cacioppo, joka on tutkinut yksinäisyyttä yli kaksikymmentä vuotta. Hän on erikoistunut ihmissuhteiden biologiaan. Hänen pääviestinsä on pysynyt samana: Ihmissuhteilla on biologiset vaikutuksensa. Yksinäisyys vaikuttaa ihmisen fysiologiaan. ”Sosiaalinen eristyneisyys vaikuttaa terveyteen yhtä tuhoisasti kuin korkea verenpaine, liikunnan puute tai tupakointi.”

  Huomattava ylipaino nostaa ennenaikaisen kuoleman riskiä kahdellakymmenellä prosentilla ja alkoholin liikakäyttö kolmellakymmenellä – mutta yksinäisyys jopa 45 prosentilla, Cacioppo kertoi 2013 Des Moinesissa Yhdysvalloissa pitämässään TED-esitelmässä."


  Aiheesta kyllä kirjoitetaan, ja tutkimuksia tehdään, mutta silti, kukaan ei pysty keksimään sitä, kuinka parantaa tilannetta niissä tapauksissa kun henkilöt ovat jo yksinäisiä taikka syrjäytyneitä.

  Koska yleensä se johtuu ihmisestä, että hänessä on jotain vikana, mitä muut eivät pysty hyväksymään.

  Mielestäni tämä johtuu siitä, että ihmiset ajattelevat että kaikki ovat samanarvoisia, mutta sitten kun huomaa että tämä on vain valtaväestön mielipide, koska, he kokevat että heitä kohdellaan tasa-arvoisesti.


  Just my thought's on the topic

  SvaraRadera
 2. Hei,

  Hyvä pointti sinulla. Tämän blogitekstin tarkoituksena olikin enemmän puhua ihmissuhteiden tärkeydestä ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin eikä niinkään yksinäisyydestä ja kuinka sitä voisi helpottaa. Se on tärkeä aihe ja liittyy toki läheisesti tähän tekstiin. Kiitos ajatuksistasi!

  SvaraRadera